ภาษาไทย  |  English  

หลังฉีดวัคซีนป้องกันโควิดของ pfizer สามารถตั้งครรภ์ได้เลยไหม

ถามตอบปัญหาสุขภาพหมวดหมู่: คำถามทั่วไปหลังฉีดวัคซีนป้องกันโควิดของ pfizer สามารถตั้งครรภ์ได้เลยไหม
nipa asked 1 เดือน ago

หลังฉีดวัคซีนป้องกันโควิดของ pfizer ครบ 2 เข็ม จะสามารถตั้งครรภ์ได้เลยหรือไม่

1 Answers

เนื่องจากวัคซีนโควิด ทั้งหมดเป็นวัคซีนใหม่ จึงยังไม่มีผลการศึกษาถึงภาวะแทรกซ้อนในระยะยาว

แต่ปัจจุบัน ถือว่าสามารถตั้งครรภ์หลังฉีดวัคซีนได้ครับ