ภาษาไทย  |  English  

หลังยุติการตั้งครรภ์

sinner asked 9 เดือน ago

1)ทราบว่าการกินยาคุมเม็ดแรกให้มีประสิทธิภาพควรกินในช่วงที่มี ปจด ไม่เกิน 1-5 วันแรก แต่ถ้าหากยุติการตั้งครรภ์แล้วเริ่มกินยาคุมเม็ดแรกภายในวันนั้น จะมีประสิทธิภาพในการคุมกำเนิดเช่นเดียวกับการกินไม่เกินวันที่ 5 ของปจด ปกติหรือไม่คะ 
2) การตกไข่หลังยุติการตั้งครรภ์จะมีขึ้นอีกครั้งเมื่อไหร่คะ

1 Answers
  1. ใช่ครับ การรับประทานยาคุมกำเนิดหลังยุติการตั้งครรภ์จะมีประสิทธิภาพสูงครับ
  2. การตกไข่ จะต้องรอให้ฮอร์โมนที่เกิดจากการตั้งครรภ์ลดลงจนเป็นปกติก่อน จึงจะมีการตกไข่ ดังนั้นจึงไม่สามารถคาดเดาได้ว่า จะตกไข่อีกครั้งเมื่อไรครับ เนื่องจากขึ้นอยู่กับอายุครรภ์ที่ทำการยุติการตั้งครรภ์ด้วยครับ