ภาษาไทย  |  English  

โอกาสตั้งครรภ์

salinee asked 4 เดือน ago

ระหว่างที่ทานยาปรับฮอร์โมนอยู่ เพื่อให้ประจำเดือนมาปกติ มีโอกาสที่จะตั้งครรภ์ได้ไหมค่ะ 
ชื่อยาที่ทาน  PROVERA  5 MG ค่ะ