ภาษาไทย  |  English  

19:58

lovele1234 asked 12 เดือน ago

ผมมีอะไรกันแฟนตอนต้นเดือนแล้วแฟนกินยาคลุมฉุกเฉินหลังจากนั่นประมาณ3วันมีเลือดออกไม่รู้วว่าเป็นประจำเดือนจะมาอีกไหมแล้วผมมีอะไรกับแฟนอีกประมาณกลางเดือนโดยใส่ถุงแต่รอบนี้ไมาได้กินยาคลุมแล้วภายในเดือนนี้ประจำเดือนแฟนผมจะมาไหม

1 Answers

การกินยาคุมฉุกเฉิน อาจทำให้ประจำเดือนเลื่อนได้ครับ ทำให้อาจจะไม่สามารถคาดเดาได้ว่าประจำเดือนจะมาในเดือนนี้ไหม
แนะนำว่าลองซื้อแถบตรวจปัสสาวะมาตรวจการตั้งครรภ์ดูเป็นระยะๆนะครับ