ภาษาไทย  |  English  

RTCOG CME e-Learning ครั้งที่ 1 หัวข้อเรื่อง “Misoprostol for induction of labour”

RTCOG CME e-Learning ครั้งที่ 1 หัวข้อเรื่อง “Misoprostol for induction of labour” โดย ศ.นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท์ ประธานราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย วันที่ 8 กันยายน 2560 จัดโดยคณะอนุกรรมการการศึกษาต่อยอด/ต่อเนื่อง

สไลด์การบรรยาย

Misoprostol for IOL อ.ภิเศก

สนใจหนังสือเรื่อง Managing complications in pregnancy and childbirth: a guide for midwives and doctors – 2nd ed. ดาวน์โหลดเก็บไว้อ่าน ได้ที่ลิ้งนี้ค่ะ

http://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/managing-complications-pregnancy-childbirth/en/

สามารถรับชม VDO การบรรยายได้ที่

https://drive.google.com/file/d/0Bz4JDyxqvgQOUGNuYjBPTlBkR3M/view?usp=sharing