ภาษาไทย | English


Residency news

hotline
 

ระบบสมาชิก

  ชื่อ
 
  นามสกุล
 
  รหัสผ่าน
 
    Login Problem? หากมีข้อขัดข้องในการ login กรุณาติดต่อ สำนักงานราชวิทยาลัยสูติฯ โทรศัพท์ 02-7165721-22 หรือ 02-7165724
สมาชิกเช็คอีเมล
กรุณากรอกอีเมลของท่าน
สมัครจดหมายข่าว
ยกเลิก

17 สิงหาคม 2558


รายนามสถาบันที่ผ่านการรับรองมาตรฐานการให้บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์

                                                        

กรุงเทพและปริมณฑล

1

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

อ.คลองหลวง

ปทุมธานี

2

สถานพยาบาลเจตนิน

เขตปทุมวัน

กรุงเทพฯ

3

ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก   หน่วยชีววิทยาการเจริญพันธุ์
      โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

เขตปทุมวัน

กรุงเทพฯ

4

โรงพยาบาลการแพทย์วิชัยยุทธ

เขตพญาไท

กรุงเทพฯ

5

ศูนย์การแพทย์นวบุตร   คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง

เขตสาทร

กรุงเทพฯ

6

คลินิกจินตบุตรการแพทย์

เขตบางกอกน้อย

กรุงเทพฯ

7

หน่วยผู้มีบุตรยาก   ภาควิชาสูติศาสตร-นรีเวชวิทยา
      คณะแพทยศาสตร์ศิริราช   (โรงพยาบาลศิริราช)

เขตบางกอกน้อย

กรุงเทพฯ

8

สุขุมวิท   มาเทอร์นิตี้ คลินิกเวชกรรม 1

เขตตลองเตย

กรุงเทพฯ

9

โรงพยาบาลสมิติเวช

เขตวัฒนา

กรุงเทพฯ

10

โรงพยาบาลสินแพทย์

เขตคันนายาว

กรุงเทพฯ

11

โรงพยาบาลนนทเวช

อ.เมือง

นนทบุรี

12

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

เขตวัฒนา

กรุงเทพฯ

13

โรงพยาบาลบีเอ็นเอช

เขตบางรัก

กรุงเทพฯ

14

โรงพยาบาลพระรามเก้า

เขตห้วยขวาง

กรุงเทพฯ

15

เอส.เอ.อาร์.ที.คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางสูตินรีเวช

เขตปทุมวัน

กรุงเทพฯ

16

ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก   โรงพยาบาลกรุงเทพ

เขตห้วยขวาง

กรุงเทพฯ

17

โรงพยาบาลวิภาวดี

เขตจตุจักร

กรุงเทพฯ

18

โรงพยาบาลเวชธานี

เขตบางกะปิ

กรุงเทพฯ

19

บอร์น   ไอวีเอฟ คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางสูติ-นรีเวช

เขตจตุจักร

กรุงเทพฯ

20

โรงพยาบาลราชวิถี

เขตราชเทวี

กรุงเทพฯ

21

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

เขตราชเทวี

กรุงเทพฯ

22

คลินิกเวชกรรมแฟมิลี่เฮลท์   สาขาถนนเพชรบุรีตัดใหม่

เขตห้วยขวาง

กรุงเทพฯ

23

เอสเอฟซีเฟอร์ทิลิตี้   คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางสูตินรีเวช
      สาขารามอินทรา

เขตคันนายาว

กรุงเทพฯ

24

สมาร์ทคลินิกเวชกรรมเฉพาะทางสูติ-นรีเวช

เขตบางรัก              

กรุงเทพฯ

25

โรงพยาบาลนครธน

เขตราษฎร์บูรณะ

กรุงเทพฯ

26

โรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร์

เขตบางกะปิ

กรุงเทพฯ

27

ศูนย์ผู้มีบุตรยาก   เจ้าพระยา-จินตบุตร
      (โรงพยาบาลเจ้าพระยา)

เขตบางกอกน้อย

กรุงเทพฯ

28

คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางสูตินรีเวชไอดับบลิวซี

เขตคลองเตย

กรุงเทพฯ

29

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

เขตราชเทวี  

กรุงเทพฯ

30

คลินิกศูนย์แพทย์อรุณอัมรินทร์

บางกอกใหญ่

กรุงเทพฯ

31

เอ   ไอ วี เอฟ คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางสูติ-นรี

เขตปทุมวัน

กรุงเทพฯ

32

เอสเอฟซีเฟอร์ทิลิตี้   คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางสูตินรีเวช

เขตปทุมวัน

กรุงเทพฯ

33

โรงพยาบาลเสรีรักษ์

เขตมีนบุรี  

กรุงเทพฯ

34

เอฟเอฟซี   คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

เขตปทุมวัน

กรุงเทพฯ

35

คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง   สตอร์ค เอ. อาร์. ที.

เขตปทุมวัน

กรุงเทพฯ

36

คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางสูติศาสตร์บางกอกไอวีเอฟ   ลาดพร้าว

เขตวังทองหลาง

กรุงเทพฯ

37

เวิลด์ไวด์คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางสูตินรีเวช

เขตคลองเตย

กรุงเทพฯ

38

โรงพยาบาลปิยะเวท

เขตห้วยขวาง

กรุงเทพฯ

39

คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางสูตินรีเวชทะคาระ    ไอวีเอฟ บางกอก

เขตพระโขนง

กรุงเทพฯ

40

โรงพยาบาลพญาไท   2

เขตพญาไท

กรุงเทพฯ

41

โรงพยาบาลพญาไท   3

เขตภาษีเจริญ

กรุงเทพฯ

42

ไอเบบี้   คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางสูตินรีเวช

เขตปทุมวัน  

กรุงเทพฯ

43

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล   มหาวิทยาลัย
      นวมินทราธิราช

เขตดุสิต

กรุงเทพฯ

 

ต่างจังหวัด

 

 

44

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

อ.หาดใหญ่

จ.สงขลา

45

คลินิกศูนย์เจตบุตรเวชกรรม

อ.เมือง

จ.ขอนแก่น

46

กุลพัฒน์การแพทย์   สหคลินิก

อ.เมือง

จ.เชียงใหม่

47

หน่วยเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์   คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อ.เมือง

จ.เชียงใหม่

48

โรงพยาบาลศรีนครินทร์

อ.เมือง

จ.ขอนแก่น

49

โรงพยาบาลหาดใหญ่

อ.หาดใหญ่

จ.สงขลา

50

โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา

อ.ศรีราชา

จ.ชลบุรี

51

โรงพยาบาลโคราชเมโมเรียล

อ.เมือง

จ.นครราชสีมา

52

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

อ.เมือง

จ.นครราชสีมา

53

โรงพยาบาลศูนยการแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

อ.องครักษ์

จ.นครนายก

54

คลินิกหมอจำรัสเวชกรรม

อ.เมือง

จ.นครราชสีมา

55

คลินิกหมอรสธรรม

อ.เมือง

จ.นครศรีธรรมราช

56

คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางสูตินรีเวช
      นายแพทย์วิเศรษฐ   ไอวีเอฟ พิษณุโลก

อ.เมือง

จ.พิษณุโลก

57

คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางสูตินรีเวชซูพีเรีย   เอ.อาร์.ที อุดรธานี

อ.เมือง

จ.อุดรธานี

58

อภิชาติสูติ-นรีคลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง

อ.เมือง  

จ.เชียงใหม่

59

ไอวีเอฟ   ภูเก็ต คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางสูตินรีเวช

อ.เมือง  

จ.ภูเก็ต

60

โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

อ.เมือง  

จ.ภูเก็ต

61

คลินิกสูติ-นรีเวช   พญ.นฤมิต

อ.เมือง  

จ.ขอนแก่น

62

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

อ.เมือง

จ.พิษณุโลก

Events & Meeting
 
 
 
 
 
รายนามสถาบันที่ผ่านการรับรองมาตรฐานการให้บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์
 
เลือดออก: สัญญาณอันตรายระ...
ทางเลือกสายนางเอก
ธาลัสซีเมียกับการตั้งครรภ...
การคุมกำเนิด
Syphilis ซิฟิลิส
ความรู้เรื่องการทำหมันสตร...
ความรู้เรื่องการผ่าท้องทำ...
ความรู้เรื่องการตรวจวินิจ...
World Health Organization
RHL
 
 
2015 © Copyright. All Rights Reserved. The Royal Thai College of the Obstetricians and Gynaecologists. Website Designed & Developed by YWSGROUP
เธงเธฒเธฃเธชเธฒเธฃเธซเธกเธฒเธขเน€เธซเธ•เธธเธ—เธฒเธ‡เธเธฒเธฃเนเธžเธ—เธขเนŒ เธชเธกเธฒเธ„เธกเน€เธงเธŠเธจเธฒเธชเธ•เธฃเนŒเธกเธฒเธฃเธ”เธฒเนเธฅเธฐเธ—เธฒเธฃเธเนƒเธ™เธ„เธฃเธฃเธ เนŒ (เน„เธ—เธข) เนเธžเธ—เธขเธชเธ เธฒ เธŠเธกเธฃเธกเน€เธงเธŠเธจเธฒเธชเธ•เธฃเนŒเธเธฒเธฃเน€เธˆเธฃเธดเธเธžเธฑเธ™เธ˜เธธเนŒเนเธซเนˆเธ‡เธ›เธฃเธฐเน€เธ—เธจเน„เธ—เธข เธชเธกเธฒเธ„เธกเธกเธฐเน€เธฃเน‡เธ‡เธ™เธฃเธตเน€เธงเธŠเน„เธ—เธข