ภาษาไทย  |  English  

แนวทางเวชปฎิบัติ (CPG) ออกจากเวปไซต์ราชวิทยาลัยสูติฯ

แนวทางเวชปฎิบัติ (CPG)
ที่ถูกยกเลิกจาก
ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย

CPG ฉบับที่ 1

รหัสเดิมรหัสใหม่วันที่อนุมัติเรื่อง
OB002OB52-0024 ธ.ค. 52Management of Labor and Vaginal Delivery
OB004OB63-02116ก.ค.
53
Shoulder Dystocia
OB005OB52-00552Prenatal Care
OB006OB53-00617 ก.ย. 53Postpartum Management After Vaginal Delivery
OB007OB52-00718ธ.ค. 53Management of Pregnancy After Female Sterilization
OB008OB53-00817 ธ.ค. 53Management of Retained Placenta
OB009OB55-00917ก.พ.55Management of Preeclampsia and Eclampsia
OB011OB55-01117 ส.ค.55Intrapartum Fetal Monitoring
OB012OB54-01221 ต.ค.54Management of Atonic Postpartum Hemorrhage
GY001GY50-0016 เม.ย. 50Management of Cervical Intraepithelial Neoplasia
GY002GY52-00216 ม.ค. 52Ovarian Tumor: When to Refer
GY003GY53-00318 มิ.ย. 53Molar Pregnancy and GTN-When to Refer
GY004GY55-00418 พ.ค. 55Screening for Cervical Cancer
GY005GY54-00517 มิ.ย. 54Endometrial Carcinoma: Management Recommendation for General Gynaecologists

CPG ฉบับที่ 2

รหัสเดิมรหัสใหม่วันที่อนุมัติเรื่อง
OB013OB 63-02415
ส.ค.
57
การตั้งครรภ์ภายหลังทำหมันสตรี
OB012OB 01925
ก.ย.
58
Management of Atonic Postpartum Hemorrhage
GY009GY57-00925 เม.ย. 57การดูแลสตรีและเด็กสตรีที่ถูกข่มขืนกระทำชำเรา
GY010GY57-01016 พ.ค. 57Management of Woman with Abnormal Cervical Cancer Screening Results
GY012GY57-01212 ธ.ค. 57แนวทางการยุติการตั้งครรภ์ เพื่อป้องกันการแทงที่ไม่ปลอดภัย
GY014GY58-01420 มี.ค. 58Management of Women with CIN and AIS