ภาษาไทย  |  English  

สร้างแรงบันดาลใจให้เจ้าหน้าที่ใหม่ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์

๒๖สค.๖๒

@ ห้องประชุมรพ.นราธิวาสราชนครินทร์ นราธิวาส

ดีใจที่ได้มาสร้างแรงบันดาลใจให้กับข้าราชการและจนท.ใหม่จำนวน๖๐คน คละกันตั้งแต่รปภ. พยาบาล ฝ่ายสนับสนุนจนถึงทันตแพทย์ ส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่ เน้นให้ทุกคนเป็นข้าของแผ่นดิน คนของปชช.และตัวแทนของพระราชา เพราะทุกคนรับเงินเดือนที่มาจากภาษีอากร เงินของแผ่นดิน จึงควรรู้คุณแผ่นดินและแทนคุณด้วยการทำหน้าที่ในงานรับผิดชอบให้ดีที่สุดและเป็นตัวอย่างที่ดีในการรักษากฏหมายและเป็นคนดีในสังคมให้ปชช.เอาเป็นแบบอย่าง

ควรใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ไม่ใช้กิเลสนำ ลดอัตตาในตัวเองลงให้เกียรติและจริงใจกับเพื่อนร่วมงานทุกระดับ จะทำให้มีความสุขและทำงานสำเร็จได้โดยง่าย เป็นที่พึ่งของคนไข้และปชช.ตลอดไป

“ขอบคุณที่เป็นคนดี”