ภาษาไทย  |  English  

๒ ทศวรรษในการทำงานช่วยเหลือเด็กและสตรี

๒๙สค.๖๒

@รร.แสนโฮเทล ชร.

ได้รับเกียรติบรรยายให้กำลังใจและสร้างแรงบันดาลใจให้ทีมทำงานศูนย์ช่วยเหลือเด็กและสตรีที่ถูกกระทำรุนแรง (OSCC) ให้ทีมงานเขตุ๑ ๘จังหวัด ในหัวข้อ

“๒ทศวรรษในการทำงานช่วยเหลือเด็กและสตรี”

จะกี่ทศวรรษก็ตาม ศูนย์พึ่งได้ (OSCC)ยังคงเป็นที่พึ่งของผู้ถูกกระทำอยู่เสมอ ห้องทำงานของศูนย์ไม่จำเป็นต้องใหญ่โตหรือโอ่อ่า ขอเพียงมีความเป็นส่วนตัวและที่สำคัญคือบรรยากาศภายในศูนย์จะต้องเต็มไปด้วยพลังบวกที่พร้อมรับฟัง ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือและติดตามจนกว่าผู้เสียหายจะสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี

การทำงานเป็นทีมในรูปแบบของสหสาขาวิชาชีพจึงเป็นสิ่งจำเป็นเพราะมีหน่วยงานเกี่ยวข้องอยู่มากมายทั้งภาครัฐและเอกชนที่จำเป็นต้องมีการประสานงานกันอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะกลางวันหรือกลางคืน ไม่มีวันหยุด จึงจำเป็นต้องอาศัยความสัมพันธ์ส่วนตัวของทีมงานเป็นสำคัญ

การทำงานเป็นทีมนั้นสำคัญที่ความจริงใจ ให้เกียรติและเรียนรู้ซึ่งกันและกันจึงจะมีประสิทธิภาพ

“ขอบคุณที่เป็นคนดี”