ภาษาไทย  |  English  

การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านและการขอขึ้นทะเบียนแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตรฯ ประจำปีการฝึกอบรม 2565 รอบที่ 1

การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 36
การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 36

การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 36

ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทยขอเชิญแพทย์และผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 36 ในระหว่าง วันที่ 14 – 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564… อ่านต่อ

ประกาศเลื่อนวันตรวจนับคะแนนเลือกตั้ง
ประกาศเลื่อนวันตรวจนับคะแนนเลือกตั้ง

ประกาศเลื่อนวันตรวจนับคะแนนเลือกตั้ง

ประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งคณะผู้บริหารราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย วาระวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567
ประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งคณะผู้บริหารราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย วาระวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

ประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งคณะผู้บริหารราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย วาระวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

ตามที่ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ได้จัดส่งเอกสารผู้สมัครรับเลือกตั้งและบัตรลงคะแนนเลือกตั้ง สำหรับท่านที่ไม่ได้ลงทะเบียนเลือกตั้งแบบบัต… อ่านต่อ

ประกาศการรณรงค์ให้ฉีดวัคซีนโควิด-19
ประกาศการรณรงค์ให้ฉีดวัคซีนโควิด-19

ประกาศการรณรงค์ให้ฉีดวัคซีนโควิด-19

เรียนเชิญสมาชิกและบุคลากรทางการแพทย์ผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการ
เรียนเชิญสมาชิกและบุคลากรทางการแพทย์ผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการ

เรียนเชิญสมาชิกและบุคลากรทางการแพทย์ผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการ

ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทยร่วมกับบริษัท ซาโนฟี่ ปาสเตอร์ จำกัดเรียเชิญสมาชิกและบุคลากรทางการแพทย์เข้าร่วมประชุมวิชาการ ในหัวข้อThe Impo… อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งคณะผู้บริหารราชวิทยาลัยสูติฯ วาระที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567
ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งคณะผู้บริหารราชวิทยาลัยสูติฯ วาระที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งคณะผู้บริหารราชวิทยาลัยสูติฯ วาระที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

การเลือกตั้งคณะผู้บริหารราชวิทยาลัยสูติฯวาระที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 โดยมีระเบียบวิธีการดังนี้1. วิธีการเลือกตั้ง2. … อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อพร้อมหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งคณะผู้บริหารราชวิทยาลัยฯ
ประกาศรายชื่อพร้อมหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งคณะผู้บริหารราชวิทยาลัยฯ

ประกาศรายชื่อพร้อมหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งคณะผู้บริหารราชวิทยาลัยฯ

ประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน

ด้วยสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ได้ดำเนินการพัฒนาระบบข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน (Vaccine Information and management System; VIMS) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่… อ่านต่อ