ภาษาไทย  |  English  

ต้องการยุติการตั้งครรภ์

ถามตอบปัญหาสุขภาพหมวดหมู่: คำถามทั่วไปต้องการยุติการตั้งครรภ์
areeya2540 asked 4 ปี ago

ดิฉันอายุ 20 ปี ต้องการยุติการตั้งครรภ์ราว 20 สัปดาห์ มีปัญหาด้านสุขภาพคล้ายภาวะแท้งคุกคามตลอดเวลามีเลือดไหลเยอะ และเป็นอุปสรรค์ต่อการเรียน และต้องหลบๆ ซ้อนๆ กับครอบครัว ดิฉันและแฟนคิดมาตลอด 5 เดือนและเมื่อวันนี้ตัดสินใจต้องนำเด็กออก เพราะส่งผลกระทบต่อชีวิตปัจจุบันมาก

1 Answers

ทางกฎหมาย เราสามารถยุติการตั้งครรภ์ได้ด้วยสาเหตุ 2 ประการ คือ 1. หากตั้งครรภ์ต่อจะมีความผิดปกติรุนแรงต่อสุขภาพมารดา หรือ 2.การตั้งครรภ์นั้นเกิดจากการข่มขืนกระทำชำเรา

หากเข้าเกณฑ์ทั้งสองนี้ สามารถติดต่อที่โรงพยาบาลของรัฐที่มีสูตินรีแพทย์ประจำอยู่ เพื่อขอคำปรึกษาได้เลยครับ

หรือหากไม่แน่ใจ ลองโทรสายด่วน 1663 สายด่วนท้องไม่พร้อม เพื่อขอรับคำปรึกษาได้ครับ