ภาษาไทย  |  English  

สอบถามเรื่อง Premenstrual syndrome ปัจจุบันใช้เกณฑ์ในการวินิจฉัยอย่างไรคะ

ถามตอบปัญหาสุขภาพหมวดหมู่: Questionsสอบถามเรื่อง Premenstrual syndrome ปัจจุบันใช้เกณฑ์ในการวินิจฉัยอย่างไรคะ

กลุ่มอาการก่อนมีประจำเดือน Premenstrual syndrome และ Premenstrual dysphoric disorder ปัจจุบันใช้แบบประเมินใดในการวินิจฉัยคะ แล้วมีแบบประเมินที่เป็นภาษาไทยหรือไม่คะ