ภาษาไทย  |  English  

แพทย์ปฏิเสธการทำหมันได้ไหม

ถามตอบปัญหาสุขภาพหมวดหมู่: คำถามทั่วไปแพทย์ปฏิเสธการทำหมันได้ไหม
1 Answers

Primum non nocere หรือ First, Do no harm น่าจะเป็นคำแรกที่เราในฐานะแพทย์ได้ถูกสอนกันมาครับ
ถ้านำมาปรับใช้กับกรณีการทำหมัน ถามว่าแพทย์ปฏิเสธการทำหมันได้หรือไม่ ก็ต้องตอบว่า ได้ครับ ถ้าเกิดในกรณีที่คิดว่าไม่สามารถทำหมันให้กับผู้ป่วยได้โดยปลอดภัย
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น เพื่อให้การทำหน้าที่ของแพทย์ได้อย่างสมบูรณ์ที่สุด แพทย์ที่ให้การรักษา ต้องแนะนำ แพทย์ที่สามารถทำหมันให้ได้ หรือ ต้องแนะนำวิธีการคุมกำเนิดที่เหมาะสม และเกิดผลข้างเคียงน้อยให้กับคนไข้ด้วยครับ