ภาษาไทย  |  English  

Reproductive Medicine Sub-Committee Recommendation: Myomectomy for fertility enhancement and preservation (RM-ART-003-2018)

คำแนะนำการผ่าตัดเนื้องอกมดลูกเพื่อการตั้งครรภ์

โดย คณะอนุกรรมการเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์

คำแนะนำการผ่าตัด myomectomy