ภาษาไทย  |  English  

การคัดเลือกศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชดีเด่น ประจำปี 2564

ดูเลขที่สมาชิกได้จาก สมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช
เมื่อเข้าเวปไซต์สมาคมฯ ได้แล้ว Log in โดยใช้ Username และ Password ตามคำแนะนำโดยใส่ ชื่อ และ รุ่น หรืออีกหนึ่งวิธีคือดูจากเลขที่จ่าหน้า ส่งหนังสือเกลียวสัมพันธ์ถึงท่าน เลขที่สมาชิกจะอยู่ตรงมุมบนขวามือ