สมาชิก

Login เข้าสู่ระบบ
กรุณากรอกอีเมล์ หรือ เลขใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม
กรุณากรอกรหัสผ่าน

สมัครสมาชิกใหม่

เพื่อสิทธิ์ในการเข้าใช้งานที่มากกว่า

สตรีตั้งครรภ์

บทความวันแม่ 12 สิงหาคม
บทความวันแม่ 12 สิงหาคม

บทความวันแม่ 12 สิงหาคม

อ่านต่อ arrow_forward_ios
Covid-19 Vaccine ในหญิงตั้งครรภ์
Covid-19 Vaccine ในหญิงตั้งครรภ์

คงเห็นข้อมูลการติดเชื้อของหญิงตั้งครรภ์ที่มาคลอดจากกรมอนามัยแล้วนะครับ ตั้งแต่มีประกาศของราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย เรื่องการฉีดวัคซีนโควิดในหญิงตั้งครรภ์ มานานพอสมควรแล้วยังพบว่ามีหญิงตั้งครรภ์แสดงความจำนงค์ที่จะฉีดวัคซีน และที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วน้อยมาก จะทำให้เกิดปัญหายุ่งยากมากเมื่อเกิดติดเชื้อแล้วมาคลอดที่รพ. อีกทั้งมีอันตรายต่อแม่และเด็กในครรภ์อีกด้วย

อ่านต่อ arrow_forward_ios