สมาชิก

Login เข้าสู่ระบบ
กรุณากรอกอีเมล์ หรือ เลขใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม
กรุณากรอกรหัสผ่าน

สมัครสมาชิกใหม่

เพื่อสิทธิ์ในการเข้าใช้งานที่มากกว่า

Covid-19 Vaccine ในหญิงตั้งครรภ์

rtcog

น้องๆชาวMCHที่รักทุกคนครับ

คงเห็นข้อมูลการติดเชื้อของหญิงตั้งครรภ์ที่มาคลอดจากกรมอนามัยแล้วนะครับ

ตั้งแต่มีประกาศของราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย เรื่องการฉีดวัคซีนโควิดในหญิงตั้งครรภ์ มานานพอสมควรแล้วยังพบว่ามีหญิงตั้งครรภ์แสดงความจำนงค์ที่จะฉีดวัคซีน และที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วน้อยมาก จะทำให้เกิดปัญหายุ่งยากมากเมื่อเกิดติดเชื้อแล้วมาคลอดที่รพ. อีกทั้งมีอันตรายต่อแม่และเด็กในครรภ์อีกด้วย

พี่เชื่อว่าปัจจัยสำคัญ2ประการแห่งความสำเร็จคือ

1.ความมั่นใจ:ต้องทำให้หญิงตั้งครรภ์เกิดความมั่นใจว่าการฉีดวัคซีนโควิดมีความปลอดภัยและมีประโยชน์ต่อแม่และลูกรวมถึงความปลอดภัยต่อบุคลากรทางการแพทย์ด้วย ประการนี้ต้องอาศัยสูติแพทย์และทีมงานเป็นสำคัญเริ่มจากมีความเชื่อมั่นในประกาศของราชวิทยาลัยฯและข้อมูลของกรมอนามัย ทุกคนจำเป็นต้องใช้ความมุ่งมั่นตั้งใจและอดทนเป็นอย่างมาก ถือเป็นปัจจัยสำคัญแห่งความสำเร็จ บางคนอาจต้องใช้เวลานานหรือให้คำแนะนำหลายครั้ง

2.ความสะดวก:เมื่อหญิงตั้งครรภ์ตัดสินใจฉีดวัคซีนโควิดหลังได้รับข้อมูลแล้ว จะต้องให้ได้ฉีดให้เร็วที่สุดและสะดวกที่สุด

พี่เห็นว่าควรมีวัคซีนที่ห้องฝากครรภ์เพื่อให้บริการได้ทันที
เข็มแรกควรเป็นSinovac (เป็นวัคซีนชนิดฉีดได้1คน)
และฉีดเข็มที่สอง เป็นAstra Zeneca อีก3สัปดาห์
ซึ่งเข็มที่สองนี้สามารถนัดฉีดที่จุดบริการวัคซีนของรพ.ได้

ทั้งนี้พี่ขอให้เป็นเรื่องรีบด่วนในการบริหารจัดการของกก.MCHร่วมกับทางจังหวัดด้วย จะได้ลดอัตราการติดเชื้อในหญิงตั้งครรภ์ได้ครับ

ขอบคุณทุกคนแทนหญิงตั้งครรภ์ที่กำลังมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิดครับ

พี่ณุ (พิษณุ ขันติพงษ์)
24กค.64