ภาษาไทย  |  English  

การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 36

ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย
ขอเชิญแพทย์และผู้ที่สนใจเข้าร่วม
การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 36
ในระหว่าง วันที่ 14 – 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ในรูปแบบ ONLINE (Virtual Conference)

link เข้าประชุม
https://app-rtcog.com/virtual/home.php

A Practical Approach to the Treatment of Iron Deficiency Anemia in Woman’s Health
Endometriosis Treatment : What’s the Latest?
The New Generation of HPV Vaccine
Bacerial Vaginosis : Human Vaginal Microbiota & Alpha GOS
Considering HPV Genotyping in Primary HPV Screening for Cevical Cancer
Multifaceted Actions and Multidisplinary Use of SERMs.
Cesarean Scar Management : Myths & Facts
The Noval and Unique Treatment of Vaginitis in Modern Practice
Essential vaccine for Mother to child
Medical Therapy for Endometriosis 2021 Year in Review