ภาษาไทย  |  English  

ทุกคนล้วนมีความสำคัญกับองค์กร เพียงแต่บทบาทที่ต่างกัน

๙-๑๐มีค.๖๒

@รร.ระยองรีสอร์ท ระยอง

บรรลุอีกหนึ่งภาระกิจ ในการสร้างคนดีแทนคุณแผ่นดิน ให้จนท.รพ.บางไทร จ.อยุธยา กว่า๖๐ชีวิต นำโดยผอ.และทีมแพทย์

เน้นในเรื่องการทำงานเป็นทีม ที่ต้องเริ่มจากความจริงใจ ให้เกียรติและเรียนรู้ซึ่งกันและกัน โดยมีพื้นฐานของความจริงที่ว่า

”ทุกคนล้วนมีความสำคัญกับองค์กร เพียงแต่บทบาทที่ต่างกัน”

ให้คิดเสมอว่าคนไข้แต่ละคนหมายถึงแต่ละชีวิต เรารักชีวิตของเราและคนใกล้ชิดอย่างไรคนไข้ก็รักชีวิตของเขาและคนใกล้ชิดเช่นกัน จึงควรทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุด

“มีกี่อาชีพที่ทำมาหาเลี้ยงชีพแล้วได้บุญได้ทุกวัน”

ท้ายที่สุดดีใจมากที่ทุกคนต่างให้สัญญาว่าจะเป็นคนดีทำในสิ่งที่ดีเพื่อคนไข้และองค์กร

“ขอบคุณที่เป็นคนดี”