ภาษาไทย  |  English  

ประกาศรับสมัครสอบเพื่อประกาศนียบัตรฯ ด้านการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช

ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย

และ

คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบเพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม

ด้านการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช


ประกาศรับสมัครสอบเพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม
ด้านการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช ประจำปี 2562
ตามรายละเอียดไฟล์แนบ

ประกาศรับสมัครสอบเพื่อประกาศนียบัตรฯ และใบสมัครด้านการผ่าตัดผ่านกล้อง ประเภทที่ 2

ประกาศรับสมัครสอบเพื่อประกาศนียบัตรฯ และใบสมัครด้านการผ่าตัดผ่านกล้อง ประเภทที่ 3

⇒การส่งเอกสารใบสมัครสอบ

  • ใบสมัครสอบของแพทย์เพื่อประกาศนียบัตรฯ ส่งเอกสารทั้งหมดมายังที่อยู่ : สำนักงานเลขาธิการ ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

ประกาศรับสมัครสอบเพื่อประกาศนียบัตรฯ ด้านการผ่าตัดผ่านกล้อง

  • ใบสมัครสอบของผู้ฝึกอบรมปี 2561 กรุณาติดต่อซื้อได้ที่สำนักงานราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ 10310  หรือ
  • โทรศัพท์ 02-716-5725 (คุณจิรนันท์ ทองแก้ว)
  • โทรสาร 02-716-5720
โปรแกรม Logbook เพื่อประกาศนียบัตรฯ ด้านการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช

คู่มือ Logbook_Laparo

คลิกเพื่อดาวน์โหลดโปรแกรม Logbook

คลิกเพื่อดาวน์โหลดโปรแกรม Logbook V.2(ลิงค์สำรอง)