ภาษาไทย  |  English  

มาตรการความปลอดภัยในการป้องกันการระบาดของเชื้อ COVID-19 ในการประชุมวิชาการ พ.ศ. 2565 ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย

สแกนคิวอาร์โค้ด หรือ กดลิงค์ด้านล่าง เพื่อส่งผลตรวจ ATK

สำหรับผู้ที่จะเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการ

https://app-rtcog.com/mac_app/