ภาษาไทย  |  English  

อย่าลืม เรามีอาชีพแพทย์

การหากินโดยอาชีพแพทยมีโอกาสช่วยคนไข้ ถีอว่าได้โอกาสทำดีไปพร้อมๆกัน ต่างกันกับอาชีพอื่นๆ

“อย่าลืมเรามีอาชีพแพทย์”

 

อาชีพแพทย์ถ้าทำด้วยความเมตตา ไม่หวังเงินทองจนเกินไป ก็ถือว่าได้บุญช่วยเหลือผู้อื่น  แต่ถ้าทำแบบธุรกิจคือหวังเงินมาก อาจไปสู่อุทัสสะนรก ซึ่งเป็นดินแดนที่ขาดความเมตตาได้

 

Credit  Line group ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย (2) @Siriluk