ภาษาไทย  |  English  

ประกาศรับสมัครสอบเพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม ด้านการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช พ.ศ. 2564

– ประกาศรับสมัครสอบเพื่อประกาศนียบัตรฯ ด้านการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช ของแพทย์อบรมต่อยอด (fellow)
คลิ๊ก เพื่อดาวน์โหลด

–  ประกาศรับสมัครสอบเพื่อประกาศนียบัตรฯ ด้านการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช ประเภทที่ 3
คลิ๊ก เพื่อดาวน์โหลด

–  ใบสมัครสอบเพื่อประกาศนียบัตรฯ ด้านการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช ประเภทที่ 3
คลิ๊ก เพื่อดาวน์โหลด

– หนังสือแจ้งกำหนดการสอบ เพื่อประกาศนียบัตรฯ ด้านการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช ประเภทที่ 3
คลิ๊ก เพื่อดาวน์โหลด

=> การส่งเอกสารใบสมัครสอบ ส่งเอกสารทั้งหมดมายังที่อยู่ : สำนักงานเลขาธิการ ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย  ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย  ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
=> หากมีข้อสงสัยติดต่อ 02-716-5725 (คุณจิรนันท์  ทองแก้ว)

โปรแกรม Logbook ผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช ประจำปีการสอบ 2564
คลิ๊ก เพื่อดาวน์โหลดโปรแกรม Logbook สำหรับแพทย์อบรมต่อยอด (fellow)
คลิ๊ก เพื่อดาวน์โหลดโปรแกรม Logbook  สำหรับแพทย์สมัครสอบฯ ประเภทที่ 3
หมายเหตุ  ใน logbook หากมีเพิ่มเติมในส่วนไหน ให้ใส่ในช่อง remark 

แนวทางการส่ง video การผ่าตัด หลักสูตรประกาศนียบัตรผ่าตัดส่องกล้องทางนรีเวช สามารถดูรายละเอียดได้จากลิงค์  https://youtu.be/TmnoPsYFPho

คนใหม่ ไอคอน

หลักเกณฑ์การประเมินวีดิทัศน์แสดงขั้นตอนการตัดมดลูกด้วยวิธีผ่าตัดผ่านกล้องทางหน้าท้องแพทย์อบรมต่อยอด (fellow) และผู้สมัครสอบฯ ประเภทที่ 3
Click (หลักเกณฑ์การประเมินฯ)