ภาษาไทย  |  English  

เรียนเชิญสมาชิกและบุคลากรทางการแพทย์ผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการ

ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทยร่วมกับบริษัท ซาโนฟี่ ปาสเตอร์ จำกัดเรียเชิญสมาชิกและบุคลากรทางการแพทย์เข้าร่วมประชุมวิชาการ ในหัวข้อThe Impo… อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน

ด้วยสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ได้ดำเนินการพัฒนาระบบข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน (Vaccine Information and management System; VIMS) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่… อ่านต่อ

ประสิทธิภาพของวัคซีนป้องกันโควิด-19
ประสิทธิภาพของวัคซีนป้องกันโควิด-19

ประสิทธิภาพของวัคซีนป้องกันโควิด-19

ประสิทธิภาพของวัคซีนป้องกันโควิด-19โดย นายแพทย์พิษณุ ขันติพงษ์ 24 มิ.ย. 64 หลังมีข่าว จนท.รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ติดโควิด 40 ราย มีทั้งแพทย์ นั… อ่านต่อ

การคัดเลือกศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชดีเด่น ประจำปี 2564

ดูเลขที่สมาชิกได้จาก สมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชเมื่อเข้าเวปไซต์สมาคมฯ ได้แล้ว Log in โดยใช้ Username และ Password ตามคำแนะนำโดยใส่ ชื่อ และ รุ่น … อ่านต่อ

สูตินรีแพทย์สัมพันธ์ ปีที่ 30 ฉบับที่ 1 พ.ศ.2564
สูตินรีแพทย์สัมพันธ์ ปีที่ 30 ฉบับที่ 1 พ.ศ.2564

สูตินรีแพทย์สัมพันธ์ ปีที่ 30 ฉบับที่ 1 พ.ศ.2564

Download File วารสารสูตินรีแพทย์สัมพันธ์ ฉบับที่ 1/2564

รายการ NBT รวมใจ สู้ภัยโควิด-19@ทำเนียบรัฐบาล

ประกาศราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ที่ 10/2564 เรื่อง การปรับเปลี่ยนวิธีการสอบภาคทฤษฎีเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ใน 4 อนุสาขา และเพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม ประจำปีการสอบ พ.ศ. 2564

ประกาศราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ที่ 10/2564 เรื่อง การปรับเปลี่ยนวิธีการสอบภาคทฤษฎีเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญใ… อ่านต่อ

ประกาศราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ที่ 09/2564 เรื่อง การปฎิบัติงานของแพทย์ประจำบ้านชั้นปีสุดท้าย ในการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ประจำปี พ.ศ. 2564 ในช่วงวันที่ 1-30 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ประกาศราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ที่ 09/2564 เรื่อง การปฎิบัติงานของแพทย์ประจำบ้านชั้นปีสุดท้าย ในการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ควา… อ่านต่อ

ประกาศราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ที่ 08/2564 เรื่อง การยกเลิกการสอบภาคทฤษฎีเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ประจำปีการสอบ พ.ศ. 2564

ประกาศราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ที่ 08/2564 เรื่อง การยกเลิกการสอบภาคทฤษฎีเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ส… อ่านต่อ

ประกาศการฉีดวัคซีน และการใช้ยาคุม
ประกาศการฉีดวัคซีน และการใช้ยาคุม

ประกาศการฉีดวัคซีน และการใช้ยาคุม

ประกาศราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทยเรื่อง การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19และ การใช้ยาคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมน