ภาษาไทย  |  English  

AOFOG An invitation for WebCME on “Adolescence to Menopause: Clinical Dilemmas”

Which is organised by the Sexual & Reproductive Health (SRH)This will be held on the 5th of March 2022At 13.45-16.15 (JST,GMT+9)More informat… อ่านต่อ

Policy Brief เผื่อเผยแพร่ความรู้จากผลงานวิจัยที่เกี่ยวเนื่องกับโควิด-19

Policy Brief ฉบับที่ 83: มาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย ราคาแพงแค่ไหน? และใครจ่าย? Policy Brief ฉบับที่ 84: โควิดวัค… อ่านต่อ

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2565 (หลักสูตรนานาชาติ)
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2565 (หลักสูตรนานาชาติ)

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2565 (หลักสูตรนานาชาติ)

ด้วยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพMaster of Science in Health Scienc… อ่านต่อ

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติ เรื่อง Assessment workshop for clinical teachers
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติ เรื่อง Assessment workshop for clinical teachers

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติ เรื่อง Assessment workshop for clinical teachers

สนใจรายละเอียด สามารถคลิ๊กลิงค์ด้านล่างAssessment workshop for clinical teachers

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติ เรื่อง Basic Concepts of Constructive Alignment in Health Science Education
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติ เรื่อง Basic Concepts of Constructive Alignment in Health Science Education

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติ เรื่อง Basic Concepts of Constructive Alignment in Health Science Education

สนใจรายละเอียด สามารถคลิ๊กลิงค์ด้านล่างBasic Concepts of Constructive Alignment in Health Science Education

ประกาศแต่งตั้งบรรณาธิการ ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย

ประกาศแต่งตั้งโฆษก ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย

การประชุมวิชาการ ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย
การประชุมวิชาการ ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย

การประชุมวิชาการ ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย

ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทยขอเชิญแพทย์และผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการในระหว่าง วันที่ 26 – 29 เมษายน พ.ศ. 2565 Link สำหรับเข… อ่านต่อ

สูตินรีแพทย์สัมพันธ์ ปีที่ 30 ฉบับที่ 3 พ.ศ.2564
สูตินรีแพทย์สัมพันธ์ ปีที่ 30 ฉบับที่ 3 พ.ศ.2564

สูตินรีแพทย์สัมพันธ์ ปีที่ 30 ฉบับที่ 3 พ.ศ.2564

Download File วารสารสูตินรีแพทย์สัมพันธ์ ฉบับที่ 3/2564

หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อประกาศนียบัตรฯ ด้านการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช