ภาษาไทย  |  English  

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมวิชาการกลางปี พ.ศ. 2563

แบบตอบรับนิทรรศการทางการแพทย์ แบบฟอร์มลงทะเบียน 2563

ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศ ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานธุรการ       ด้วยราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ประสงค์จะรั… อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ CCOG 2020 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 6

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ CCOG 2020 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 6

ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประชุมวิชาการประจำปี 2563 ครั้งที่ 6 6th Chiang Mai Conference on OB&amp… อ่านต่อ

กำหนดการสอบ OSCE ประจำปีการสอบ 2563

กำหนดการสอบ Objective Structured Clinical Examination (OSCE) เพื่อวุฒิบัตรฯ สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา   วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2563… อ่านต่อ

กำหนดการส่งผลงานวิจัย สำหรับแพทย์ประจำบ้าน

กำหนดการส่งผลงานวิจัย สำหรับแพทย์ประจำบ้าน

ฐานข้อมูลงานวิจัยที่คณะ อฝส. ยอมรับสำหรับผลงานวิจัยที่ส่งตีพิมพ์เพื่อใช้ในการสอบ ดังนี้ Thai Journal of obstetrics and Gynaecology Journal of Med… อ่านต่อ

เปิดรับสมัครสอบความรู้รากฐานทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Basic Science)

เปิดรับสมัครสอบความรู้รากฐานทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Basic Science)

ขออภัยครับ ท่านไม่มีสิทธิ์เข้าถึงหัวข้อนี้ อนุญาตเฉพาะสมาชิกเท่านั้น
โปรดล็อกอินเข้าสู่ระบบ

Sorry, but you do not have permission to view this content.
Please login to the system.

ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน แผน ก. ประจำปีการฝึกอบรม 2563 รอบ 1

ประกาศการรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ปีการฝึกอบรม 2563 รอบ 1 รวสนท. 620924-ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน-๒๕๖๓ ประกาศกำหนดประเภทสาขา 2563

ใบสมัครฝึกอบรมแพทย์เพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม ด้านการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช ประจำปีการฝึกอบรม 2563 รอบที่ 1

ใบสมัครฝึกอบรมราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่คุณแม่ตั้งครรภ์ควรรู้และเข้าใจให้ถูกต้องก่อนคลอด

สิ่งที่คุณแม่ตั้งครรภ์ควรรู้และเข้าใจให้ถูกต้องก่อนคลอด

สิ่งที่คุณแม่ตั้งครรภ์ควรรู้และเข้าใจให้ถูกต้องก่อนคลอด ด้วยความปรารถนาดีจาก โครงการลดการผ่าตัดคลอดโดยไม่จำเป็น https://drive.google.com/file/d/1… อ่านต่อ