ภาษาไทย  |  English  

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบความรู้รากฐานทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Basic Science) และความรู้อื่นที่เกี่ยวข้อง สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยาพ.ศ. 2563 Donwloa… อ่านต่อ

ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ขอแสดงความยินดี
ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ขอแสดงความยินดี

ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ได้รับรางวัลแพทย์ดีเด่น ของแพทยสภาประจำปี พ.ศ. 2563ด้าน “ผู้อุทิศตนเพื่อสังคมอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง”นายแพ… อ่านต่อ

ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ขอแสดงความยินดี
ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ขอแสดงความยินดี

ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์กิตติคุณแพทย์หญิงคุณหญิงกอบจิตต์ ลิมปพยอมอดีตประธานราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทยในโอกาสที่ได้รับรางวัลInterna… อ่านต่อ

ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ขอแสดงความยินดี
ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ขอแสดงความยินดี

ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหาร และสมาชิกราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทยในโอกาสที่ราชวิทยาลัยฯ ได้รับรางวัลองค์กรดีเด่นแห่งปี 2563โดยท่านประธานร… อ่านต่อ

Recent Researches of COVID-19 & Scope of Implementation in Clinical Practice Beyond(OGSB)
Recent Researches of COVID-19 & Scope of Implementation in Clinical Practice Beyond(OGSB)

Recent Researches of COVID-19 & Scope of Implementation in Clinical Practice Beyond(OGSB)

An Invitation-Webinar (3rd Session of Virtual HPV Summit Series) POGS
An Invitation-Webinar (3rd Session of Virtual HPV Summit Series) POGS

An Invitation-Webinar (3rd Session of Virtual HPV Summit Series) POGS

Advancing Healthcare Policy for HPV-FREE Philippineswill be held on4th November, 20203.00-5.00 P.M. PHT GMT +8.00

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรประกาศนียบัตร(ระยะสั้น) ประจำปีการศึกษา 2563
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรประกาศนียบัตร(ระยะสั้น) ประจำปีการศึกษา 2563

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรประกาศนียบัตร(ระยะสั้น) ประจำปีการศึกษา 2563

ลำดับ รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 1 ศรกส 505 เทคนิคการวิจัยทางการศึกษา 2 ศรกส 506 ทฤษฎีการเรียนรู้ในการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3 ศรกส 507 วิธีประเมินผลใน… อ่านต่อ

AOFOG An Invitation COVID-19 and FERTILITY CARE
AOFOG An Invitation COVID-19 and FERTILITY CARE

AOFOG An Invitation COVID-19 and FERTILITY CARE

For WebCME onCOVID-19 and FERTILITY CAREON :SATURDAY 14th November, 2020TIME :08.00 – 10.00 (GMT)Click for Registration Or Scan QR Code For… อ่านต่อ

หนังสือเลื่อนวันสอบแพทย์เพื่อประกาศนียบัตรฯ ประเภทที่ 2 2563