ภาษาไทย  |  English  

ข่าวหน้าแรก

การประชุมวิชาการกลางปี พ.ศ. 2563

แบบตอบรับนิทรรศการทางการแพทย์ แบบฟอร์มลงทะเบียน 2563

ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศ ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานธุรการ       ด้วยราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ประสงค์จะรั… อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ CCOG 2020 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 6

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ CCOG 2020 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 6

ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประชุมวิชาการประจำปี 2563 ครั้งที่ 6 6th Chiang Mai Conference on OB&amp… อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์เรียนเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติ

เนื่องด้วย ฝ่ายการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กำหนดจัดอบรม 3 โครงการ ดังนี้   1. โครงการอบรมเชิงปฎิบัติ เรื่อง “The Master class:… อ่านต่อ

กำหนดการสอบ OSCE ประจำปีการสอบ 2563

กำหนดการสอบ Objective Structured Clinical Examination (OSCE) เพื่อวุฒิบัตรฯ สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา   วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2563… อ่านต่อ

กำหนดการส่งผลงานวิจัย สำหรับแพทย์ประจำบ้าน

กำหนดการส่งผลงานวิจัย สำหรับแพทย์ประจำบ้าน

ฐานข้อมูลงานวิจัยที่คณะ อฝส. ยอมรับสำหรับผลงานวิจัยที่ส่งตีพิมพ์เพื่อใช้ในการสอบ ดังนี้ Thai Journal of obstetrics and Gynaecology Journal of Med… อ่านต่อ