ภาษาไทย  |  English  

ข่าวหน้าแรก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบความรู้รากฐานทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Basic Science) และความรู้อื่นที่เกี่ยวข้อง สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยาพ.ศ. 2563 Donwloa… อ่านต่อ

Recent Researches of COVID-19 & Scope of Implementation in Clinical Practice Beyond(OGSB)
Recent Researches of COVID-19 & Scope of Implementation in Clinical Practice Beyond(OGSB)

Recent Researches of COVID-19 & Scope of Implementation in Clinical Practice Beyond(OGSB)

An Invitation-Webinar (3rd Session of Virtual HPV Summit Series) POGS
An Invitation-Webinar (3rd Session of Virtual HPV Summit Series) POGS

An Invitation-Webinar (3rd Session of Virtual HPV Summit Series) POGS

Advancing Healthcare Policy for HPV-FREE Philippineswill be held on4th November, 20203.00-5.00 P.M. PHT GMT +8.00

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรประกาศนียบัตร(ระยะสั้น) ประจำปีการศึกษา 2563
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรประกาศนียบัตร(ระยะสั้น) ประจำปีการศึกษา 2563

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรประกาศนียบัตร(ระยะสั้น) ประจำปีการศึกษา 2563

ลำดับ รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 1 ศรกส 505 เทคนิคการวิจัยทางการศึกษา 2 ศรกส 506 ทฤษฎีการเรียนรู้ในการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3 ศรกส 507 วิธีประเมินผลใน… อ่านต่อ

AOFOG An Invitation COVID-19 and FERTILITY CARE
AOFOG An Invitation COVID-19 and FERTILITY CARE

AOFOG An Invitation COVID-19 and FERTILITY CARE

For WebCME onCOVID-19 and FERTILITY CAREON :SATURDAY 14th November, 2020TIME :08.00 – 10.00 (GMT)Click for Registration Or Scan QR Code For… อ่านต่อ

สูตินรีแพทย์สัมพันธ์ ปีที่ 29 ฉบับที่ 3 พ.ศ.2563
สูตินรีแพทย์สัมพันธ์ ปีที่ 29 ฉบับที่ 3 พ.ศ.2563

สูตินรีแพทย์สัมพันธ์ ปีที่ 29 ฉบับที่ 3 พ.ศ.2563

Download File วารสารสูตินรีแพทย์สัมพันธ์ ฉบับที่ 3/2563

หนังสือเลื่อนวันสอบแพทย์เพื่อประกาศนียบัตรฯ ประเภทที่ 2 2563

ใบสมัครการฝึกอบรมแพทย์เพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม ด้านการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช

ปีการฝึกอบรม พ.ศ.2564

OBGYN Battling For The Best Bet in Difficult Circumstances
OBGYN Battling For The Best Bet in Difficult Circumstances

OBGYN Battling For The Best Bet in Difficult Circumstances

ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีจะจัดประชุมเสวนาวิชาการผ่านระบบออนไลน์ Webinarเรื่อง “OBGYN Battling for the b… อ่านต่อ