ภาษาไทย  |  English  

ข่าวหน้าแรก

หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ทุนวิจัยของ ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย

Download File

การประชุมวิชาการกลางปี 2564
การประชุมวิชาการกลางปี 2564

การประชุมวิชาการกลางปี 2564

ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทยจัดการประชุมวิชาการกลางปีระหว่างวันที่ 12-14 พฤษภาคม พ.ศ.2564ณ โรงแรม รอยัล คลิฟ บีช พัทยา จ.ชลบุรี (ศูนย์ประ… อ่านต่อ

ประกาศรับสมัครสอบเพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม ด้านการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช พ.ศ. 2564

– ประกาศรับสมัครสอบเพื่อประกาศนียบัตรฯ ด้านการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช ของแพทย์อบรมต่อยอด (fellow)คลิ๊ก เพื่อดาวน์โหลด –  ประกาศรับสมัครสอบเพื่อป… อ่านต่อ

บันทึกวิดีโอ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การดูแลมารดาตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อ Covid-19”
บันทึกวิดีโอ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การดูแลมารดาตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อ Covid-19”

บันทึกวิดีโอ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การดูแลมารดาตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อ Covid-19”

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การดูแลมารดาตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อ Covid-19” วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2564 สามารถรับชมได้ที่ลิ้งค์ การแลกเปลี่ยนเรี… อ่านต่อ

ประกาศรับสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรฯ ปีการสอบ 2564

ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทยประกาศรับสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยสามารถดาวน์โหล… อ่านต่อ

International Conference Family Planning (ICFP)
International Conference Family Planning (ICFP)

International Conference Family Planning (ICFP)

A Virtual Dialogue for the ICFP Community onUniversal Health Converage & COVID-19on 2-3th Feb, 2021 / ICFP2021.ORG / ICFPLIVE.ORG

สูตินรีแพทย์สัมพันธ์ ปีที่ 29 ฉบับที่ 4 พ.ศ.2563
สูตินรีแพทย์สัมพันธ์ ปีที่ 29 ฉบับที่ 4 พ.ศ.2563

สูตินรีแพทย์สัมพันธ์ ปีที่ 29 ฉบับที่ 4 พ.ศ.2563

Download File วารสารสูตินรีแพทย์สัมพันธ์ ฉบับที่ 4/2563

7th Chiang Mai Conference on OB&GYN CCOG 2021 : The Guideline

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยาจัดการประชุมวิชาการประจำปี 2564 ครั้งที่ 7ในระหว่างวันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. … อ่านต่อ

จุดยืนของราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย (รวสนท.) เรื่องการทำแท้ง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครพนักงาน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครพนักงาน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครพนักงาน

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานประจำ (เงินรายได้ส่วนงาน)ตำแหน่งอาจารย์ Associate Inst… อ่านต่อ