ภาษาไทย  |  English  

การติดตั้งอีเมล์ผ่าน iPhone/iPad

การติดตั้งอีเมล์ผ่าน iPhone/iPad

ก่อนทำการตั้งค่าผ่านอุปกร์ใดๆ โปรดตรวจสอบว่าคุณได้รับ ค่าต่อไปนี้จากทางเจ้าหน้าที่ราชวิทยาลัยฯ
ค่าในการใช้งานระหว่างการติดตั้งอีเมล์ผ่าน iPhone/iPad

  1. Email / Username / Password (ต้องได้รับจากทางเจ้าหน้าที่)
  2. Incoming server (IMAP) : mail.rtcog.or.th ผ่าน port 143
  3. Outgoing server (SMTP) : mail.rtcog.or.th ผ่าน port 25
  4. การใช้งานผ่าน SSL : ปิดการใช้งาน (ทั้ง incoming และ outgoing )

 

เข้าสู่การติดตั้ง

1.เข้าในเมนู “Settings >> Mail >> Add Account”

2.เลือก “Other” ดังรูป

3.ทำการใส่ parameter ดังรูป โดยเปลี่ยน username เป็น email ของคุณ และใช้ password ตามที่ได้รับมาจากทางเจ้าหน้าที่

4. ในกรณีระบบยืนยัน ไม่สามารถใช้ SSL ได้ ให้เลือก “Yes” เนื่องจากเมล์เซิร์ฟเวอร์ ไม่สนับสนุการใช้ SSL

5.หลังจากนั้นสามารถใช้งานอีเมล์ได้จากแอป Mail ตามด้านล่าง