ภาษาไทย  |  English  

FIGO 2021 World Congress of Gynecology and Obstetrics

ขอเชิญสมาชิก ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย
เข้าร่วมการประชุม
FIGO 2021 World Congress of Gynecology and Obstetrics
ซึ่งจะจัดขึ้นในรูปแบบ Virtual
ระหว่างวันที 21-28 ตุลาคม 2564
โดยมี session ที่จัดโดยราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทยอยู่ในการประชุมด้วย
ทั้งนี้ผู้จัดประชุมได้เสนอลดค่าลงทะเบียนลง 20% จนถึงวันที่ 8 ตุลาคม 2564

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่
www.figo2021.org/registration/