ภาษาไทย  |  English  

FIGO Award in Recognition of Women Obstetricians and Gynaecologist 2018

FIGO Award in Recognition of Women Obstetricians and Gynaecologist 2018

 

ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอุ่นใจ  กออนันตกุล ในโอกาสที่ได้รับรางวัล FIGO Award in Recognition of Women Obstetricians and Gynaecologist 2018 ณ Riocentro, Rio de Janeiro ประเทศบราซิล