ภาษาไทย  |  English  

GY 009 การดูแลสตรีและเด็กหญิงที่ถูกข่มขืนกระทำชำเรา

GY 009 การดูแลสตรีและเด็กหญิงที่ถูกข่มขืนกระทำชำเรา
แนวทางเวชปฏิบัติ การดูแลสตรีและเด็กหญิงที่ถูกข่มขืนกระทำชำเรา
จัดทำโดย

คณะอนุกรรมการโครงการส่งเสริมสุขภาพสตรี พ.ศ. 2556-2558

สมาคมแพทย์นิติเวชแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2556

วันที่อนุมัติต้นฉบับ 25 เมษายน พ.ศ. 2557
ผู้อนุมัติต้นฉบับ คณะผู้บริหารราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2556-2558

Download File: CPG_GY009