ต่อจากกระทู้ที่แล้ว คนทั่วไปเก็บอสุจิค่ะ หรือไม่ว่าจะใส่ในน้ำอุ่น น้ำร้อน น้ำเย็น หรือใส่ในไหนก็ตาม(ภายนอกร่างกาย) จะอยู่ได้นานสุดกี่วันคะ (ที่ไม่ใช่วิธีทางการแพทย์ ที่คนปกติทำไม่ได้ เช่น เก็บใน -196องศาอะไรแบบนั้นค่ะ)

ถามตอบปัญหาสุขภาพหมวดหมู่: คำถามทั่วไปต่อจากกระทู้ที่แล้ว คนทั่วไปเก็บอสุจิค่ะ หรือไม่ว่าจะใส่ในน้ำอุ่น น้ำร้อน น้ำเย็น หรือใส่ในไหนก็ตาม(ภายนอกร่างกาย) จะอยู่ได้นานสุดกี่วันคะ (ที่ไม่ใช่วิธีทางการแพทย์ ที่คนปกติทำไม่ได้ เช่น เก็บใน -196องศาอะไรแบบนั้นค่ะ)
usanee asked 2 สัปดาห์ ago

ต่อจากกระทู้ที่แล้ว คนทั่วไปเก็บอสุจิค่ะ หรือไม่ว่าจะใส่ในน้ำอุ่น น้ำร้อน น้ำเย็น หรือใส่ในไหนก็ตาม(ภายนอกร่างกาย) จะอยู่ได้นานสุดกี่วันคะ (ที่ไม่ใช่วิธีทางการแพทย์ ที่คนปกติทำไม่ได้ เช่น เก็บใน -196องศาอะไรแบบนั้นค่ะ

1 Answers
นพ.ประสิทธิ์ วิริยะกิจไพบูลย์ ทีมงาน answered 1 สัปดาห์ ago

อสุจิสามารถอยู่รอดได้ในน้ำอสุจินานสองถึงสามชั่วโมงนอกร่างกาย

อสุจิสามารถเก็บรักษาไว้เป็นเวลาหลายสัปดาห์เมื่อเก็บน้ำอสุจิที่อุณหภูมิต่ำ และสำหรับปีที่น้ำอสุจิถูกแช่แข็งครับ