ภาษาไทย | English


Residency news

hotline
 

ระบบสมาชิก

  ชื่อ
 
  นามสกุล
 
  รหัสผ่าน
 
    Login Problem? หากมีข้อขัดข้องในการ login กรุณาติดต่อ สำนักงานราชวิทยาลัยสูติฯ โทรศัพท์ 02-7165721-22 หรือ 02-7165724
สมาชิกเช็คอีเมล
กรุณากรอกอีเมลของท่าน
สมัครจดหมายข่าว
ยกเลิก
บทความสำหรับประชาชนนี้ เป็นบทความที่เขียนขึ้นโดย แพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่าน จากการประสานงานของราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางการแพทย์ ในสาขาสูติ-นรีเวชวิทยาให้แก่บุคคลทั่วไป โดยไม่ได้หวังผลตอบแทนใดๆ เนื้อหาในบทความจะเน้นในแง่ของภาษาที่ง่ายต่อความเข้าใจ สำหรับบุคคลทั่วไปที่ไม่ได้อยู่ในวงการแพทย์และสาธารณสุข และยังเน้นในความเข้าใจพื้นฐานของแต่ละโรคหรือหัวข้อเรื่อง รวมทั้งแนวทางการปฏิบัติตัวเบื้องต้น ดังนั้นในกรณีเฉพาะของผู้ป่วยแต่ละคนอาจจะไม่สามารถนำบทความนี้ไปใช้อ้างอิงได้ อีกทั้งการแพทย์ในปัจจุบันมีความก้าวหน้ารวดเร็วมาก ความเข้าใจโรคและแนวทางการรักษาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคตตามข้อมูลทางการแพทย์เชิงประจักษ์ (Evidence-base medicine) ซึ่งทางราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทยจะพยายามปรับปรุงให้บทความต่างๆมีความทันสมัยอยู่เสมอ
 เลือดออก: สัญญาณอันตรายระหว่างตั้งครรภ์
 ทางเลือกสายนางเอก
 ธาลัสซีเมียกับการตั้งครรภ์
 การคุมกำเนิด
 Syphilis ซิฟิลิส
 ความรู้เรื่องการทำหมันสตรี (Female sterilization) สำหรับประชาชน
 ความรู้เรื่องการผ่าท้องทำคลอด สำหรับประชาชนทั่วไป
 ความรู้เรื่องการตรวจวินิจฉัยก่อนคลอดโดยการเจาะน้ำคร่ำ สำหรับสตรีตั้งครรภ์/ผู้รับบริการ
 ความรู้เรื่องการตรวจคลื่นเสียงความถี่สูงทางสูติกรรม สำหรับผู้รับบริการ
 การตรวจคัดกรองรอยโรคระยะก่อนมะเร็งปากมดลูกโดยวิธี VIA และการบำบัดโดยวิธีจี้เย็น (cryotherapy)
 วัคซีนเอชพีวี กับการป้องกันมะเร็งปากมดลูก
 วัยหมดระดู : การเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติ
 ภาวะกระดูกพรุน
 การตั้งครรภ์นอกมดลูก
 ความรู้เกี่ยวกับมะเร็งปากมดลูก
ก่อนหน้า «  หน้า  1 | 2  » ต่อไป