สมาชิก

Login เข้าสู่ระบบ
กรุณากรอกอีเมล์ หรือ เลขใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม
กรุณากรอกรหัสผ่าน

สมัครสมาชิกใหม่

เพื่อสิทธิ์ในการเข้าใช้งานที่มากกว่า

ตารางการจัดประชุม Interhospital Conference

(จัดประชุมเวลา 13.00– 16.00 น.) ( ศุกร์ที่ 3 ของเดือน )

ครั้งที่วัน / เดือน / ปีผู้นำเสนอรายงานผู้ป่วยสถานที่จัดประชุม
129 เมษายน พ.ศ. 2565- ม.ขอนแก่น
- รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก
โปรแกรม ZOOM
222 กรกฎาคม พ.ศ. 2565- รพ.จุฬาลงกรณ์
- ม.เชียงใหม่
โปรแกรม ZOOM
319 สิงหาคม พ.ศ. 2565- รพ.รามาธิบดี
- วชิรพยาบาล
โปรแกรม ZOOM
416 กันยายน พ.ศ. 2565- ม.สงขลานครินทร์
- รพ.ศิริราช
โปรแกรม ZOOM
528 ตุลาคม พ.ศ. 2565- รพ.ภูมิพลอดุลเดช
- รพ.ชลบุรี
โรงแรม รอยัล คลิฟ บีช พัทยา จ.ชลบุรี
618 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565- รพ.พระมงกุฎ
- รพ.มหาราชนครราชสีมา
โปรแกรม ZOOM
716 ธันวาคม พ.ศ. 2565- ม.ธรรมศาสตร์
- ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
โปรแกรม ZOOM
820 มกราคม พ.ศ. 2566- รพ.ขอนแก่น
- รพ.สมเด็จฯ ณ ศรีราชา
โปรแกรม ZOOM
917 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566- รพ.พระปกเกล้า จันทบุรี
- รพ.ราชวิถี
โปรแกรม ZOOM
1017 มีนาคม พ.ศ. 2566- รพ.หาดใหญ่
- รพ.สรรพสิทธิประสงค์
โปรแกรม ZOOM
1128 เมษายน พ.ศ. 2566- รพ.อุดรธานี โรงแรม เซนทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว
1219 พฤษภาคม พ.ศ. 2566- รพ.ตำรวจ
- รพ.เจริญกรุงประชารักษ์
โปรแกรม ZOOM
1316 มิถุนายน พ.ศ. 2566- ม.ขอนแก่น
- รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก
โปรแกรม ZOOM
1421 กรกฎาคม พ.ศ. 2566- รพ.จุฬาลงกรณ์
- ม.เชียงใหม่
โปรแกรม ZOOM
1518 สิงหาคม พ.ศ. 2566- รพ.รามาธิบดี
- วชิรพยาบาล
โปรแกรม ZOOM
1615 กันยายน พ.ศ. 2566- ม.สงขลานครินทร์
- รพ.ศิริราช
โปรแกรม ZOOM
1727 ตุลาคม พ.ศ. 2566- รพ.ภูมิพลอดุลเดช
- รพ.ชลบุรี
โรงแรมดุสิตธานี พัทยา จังหวัดชลบุรี
1817 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566- รพ.พระมงกุฎ
- รพ.มหาราชนครราชสีมา
โปรแกรม ZOOM
1915 ธันวาคม พ.ศ. 2566- ม.ธรรมศาสตร์
- ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
โปรแกรม ZOOM
2019 มกราคม พ.ศ. 2567- รพ.ขอนแก่น
- รพ.สมเด็จฯ ณ ศรีราชา
โปรแกรม ZOOM
2116 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567- รพ.พระปกเกล้า จันทบุรี
- รพ.ราชวิถี
โปรแกรม ZOOM
2215 มีนาคม พ.ศ. 2567- รพ.หาดใหญ่
- รพ.สรรพสิทธิประสงค์
โปรแกรม ZOOM
2319 เมษายน พ.ศ. 2567- รพ.อุดรธานีโปรแกรม ZOOM
2417 พฤษภาคม พ.ศ. 2567- รพ.ตำรวจ
- รพ.เจริญกรุงประชารักษ์
โปรแกรม ZOOM
2521 มิถุนายน พ.ศ. 2567- ม.ขอนแก่น
- รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก
โปรแกรม ZOOM
2619 กรกฎาคม พ.ศ. 2567- รพ.จุฬาลงกรณ์
- ม.เชียงใหม่
โปรแกรม ZOOM
2716 สิงหาคม พ.ศ. 2567- รพ.รามาธิบดี
- วชิรพยาบาล
โปรแกรม ZOOM
2820 กันยายน พ.ศ. 2567- ม.สงขลานครินทร์
- รพ.ศิริราช
โปรแกรม ZOOM
2918 ตุลาคม พ.ศ. 2567- รพ.ภูมิพลอดุลเดช
- รพ.ชลบุรี
โปรแกรม ZOOM
3015 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567- รพ.พระมงกุฎ
- รพ.มหาราชนครราชสีมา
โปรแกรม ZOOM
3120 ธันวาคม พ.ศ. 2567- ม.ธรรมศาสตร์
- ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
โปรแกรม ZOOM

หมายเหตุ : วัน เวลา สถานที่อาจมีการเปลี่ยนตามความเหมาะสม หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า