ภาษาไทย  |  English  

จริยธรรมสูติแพทย์…เรียนรู้จากข่าวดัง

๒๕เมย๖๒

การประชุมวิชาการ ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทยฯ ณ อาคารเฉลิมพระบารมี กทม.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานดูแลสุขภาพของประชาชน

ได้เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “จริยธรรมสูติแพทย์…..เรียนรู้จากข่าวดัง”

วิชาความรู้ต้องคู่คุณธรรม

จึงจะเกิดประโยชน์สูงสุด ต่อคนไข้และประชาชน ระหว่างจรรยาบรรณและกฏหมาย สูติแพทย์จะต้องคำนึงถึงจรรยาบรรณก่อนเสมอ การปฏิบัติหน้าที่หลายอย่าง กฏหมายอาจจะยังตามไม่ทันเพราะเทคโนโลยีทางการแพทย์ไปเร็วกว่ามาก

ขอให้คำนึงถึงจิตใจและผลประโยชน์ของคนไข้เป็นที่หนึ่งเสมอ