ภาษาไทย  |  English  

Clinical Practice Guidelines

Clinical Practice Guidelines Issue Vol.1

 1. การตรวจกรองและวินิจฉัยก่อนคลอดโรคธาลัสซีเมีย (Prenatal Screening and Diagnosis of Thalassemia) OB001
 2. การดูแลการเจ็บครรภ์และการคลอดทางช่องคลอด (Management of labor and vaginal delivery) OB 002
 3. การตรวจคลื่นเสียงความถี่สูงทางสูติศาสตร์สำหรับสตรีตั้งครรภ์ (Performance of Obstetric Ultrasound OB 003
 4. การคลอดติดไหล่ (Shoulder Dystocia) OB 004 (ยกเลิก ให้ใช้เอกสารหมายเลข OB 63-023 แทน)
 5. การดูแลสตรีตั้งครรภ์ (Prenatal care) OB 005
 6. การดูแลสตรีตั้งครรภ์หลังคลอดบุตรทางช่องคลอด (Postpratum Management after vaginal delivery) OB 006
 7. การดูแลสตรีตั้งครรภ์ภายหลังทำหมันหญิง (Management of Pregnancy After Female Sterilization) OB 007 และ OB 013 (ยกเลิก ให้ใช้เอกสารหมายเลข OB 63-024 แทน)
 8. การดูแลรักษาภาวะรกค้าง (Management of Retained Placenta) OB 008
 9. การดูแลภาวะครรภ์เป็นพิษ (Management of Preeclamsia and eclampsia) OB 009 (ยกเลิก ให้ใช้เอกสารหมายเลข OB 018 แทน)
 10. การตรวจคัดกรองเบาหวานในสตรีตั้งครรภ์ (Diabetes Mellitus Screening in Pregnancy) OB 010
 11. การเฝ้าระวังทารกในครรภ์ระยะคลอด (Intrapartum fetal monitoring) OB 011 (ยกเลิก ให้ใช้เอกสารหมายเลข OB 017 แทน)
 12. การดูแลและบำบัดภาวะตกเลือดหลังคลอดจากมดลูกไม่หดรัดตัว (Management of Atonic Postpartum hemorrhage) OB 012 และ OB 019 (ยกเลิก ให้ใช้เอกสารหมายเลข OB 63-020 แทน)
 13. การดูแลรักษาผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่ามีรอยโรคที่อยู่ เฉพาะภายในเยื่อบุปากมดลูก (The Management of Cervical Intrapithelial Neoplasia) GY 001
 14. ก้อนเนื้องอกรังไข่: รายที่ควรส่งต่อ (Ovatian Tumor: When to Refer) GY 002
 15. ครรภ์ไข่ปลาอุกและ เนื้องอก/มะเร็งเนื้อรก – เมื่อไรควรส่งต่อ (Molar Pregnancy and GTN – When to Refer) GY 003
 16. การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (Screening for Cervical Cancer) GY 004 (ยกเลิก ให้ใช้เอกสารหมายเลข GY 64-017 แทน)
 17. มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก: คำแนะนำสำหรับสูตินรีแพทย์ในการดูแลรักษา (Endometrial Carinoma: Suggestion for Management by Obstetrician and Gynaecologist) GY 005
 18. การหาสาเหตุและรักษาภาวะเลือดออกจากโพรงมดลูกในวัยหลังหมดระดู (The Approach to Postmenopausal Uterine Bleeding) GY 006
 19. ความรู้เรื่องการตรวจคลื่นเสียงความถี่สูงทางสูติกรรมสำหรับผู้รับบริการ IC 001
 20. ความแม่นยำของคลื่นเสียงความถี่สูงเพื่อวินิจฉัยความพิการของทารกในครรภ์ IC 002
 21. ความรู้เรื่องการทำหมันสตรี (Female Sterilization) สำหรับประชาชน IC 003
 22. การตรวจวินิจฉัยก่อนคลอดโดยการเจาะน้ำคร่ำ (Amniocentesis) IC 004
 23. ความรู้เรื่องการผ่าท้องทำคลอด (Cesarean Section) IC 005
 24. ความรู้เรื่องการผ่าตัดมดลูก (Hysterectomy) สำหรับประชาชน IC 006

Clinical Practice Guidelines Issue Vol.2

 1. การตั้งครรภ์ภายหลังทำหมันสตรี OB 013 (ยกเลิก ให้ใช้เอกสารหมายเลข OB 63-024 แทน)
 2. การดูแลรักษาภาวะเจ็บครรภ์คลอดและถุงน้ำคร่ำรั่วก่อนกำหนด (The Management of Preterm Labour and Preterm Premature Rupture of Membranes) OB 014
 3. การตรวจคัดกรองทารกกลุ่มอาการดาวน์ในหญิงตั้งครรภ์ (Down Syndrome Screening in Pregnancy) OB 015
 4. การประเมินสุขภาพทารกในครรภ์ (Antrapartum Fetal Surveillance) OB 016
 5. การเฝ้าระวังทารกในครรภ์ระยะคลอด (Intrapartum Fetal Monitoring) (ใช้แทนหมายเลข OB 011)OB 017 (ยกเลิก ให้ใช้เอกสารหมายเลข OB 63-025 แทน)
 6. การดูแลภาวะครรภ์เป็นพิษ (Management of Preeclampsia and Eclampsia) (ใช้แทนหมายเลข OB 009) OB 018 (ยกเลิก ให้ใช้เอกสารหมายเลข OB 63-021 แทน)
 7. การดูแลและรักษาภาวะตกเลือดหลังคลอดจากมดลูกไม่หดรัดตัว (Management of Atonic Postpartum hemorrhage) (ใช้แทนหมายเลข OB 012) OB 019 (ยกเลิก ให้ใช้เอกสารหมายเลข OB 63-020 แทน)
 8. การหาสาเหตุและรักษาภาวะเลือดออกผิดปกติจากโพรงมดลูกในวัยรุ่นและวัยเจริญพันธุ์ (The Approach to Abnormal Uterine Bleeding in Adolescence and Reproductive Age) GY 007
 9. การวินิจฉัยและรักษาภาวะปวดท้องน้อยเรื้อรัง (Chronic Pelvic Pain: How to Approach) GY 008 (ยกเลิก ให้ใช้เอกสารหมายเลข GY 64-018 แทน)
 10. การดูแลสตรีและเด็กหญิงที่ถูกข่มขืนกระทำชำเรา GY 009
 11. การดูแลสตรีที่ผลการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกผิดปกติ (Management of Women with Abnormal Cervical Cancer Screening Results) GY 010
 12. การวินิจฉัยและรักษาภาวะปวดระดูปฐมภูมิ (Primary Dysmenorrhea: Diagnosis and Treatment GY 011 (ยกเลิก ให้ใช้เอกสารหมายเลข GY 64-018)
 13. แนวทางการยุติการตั้งครรภ์ เพื่อป้องกันการแท้งที่ไม่ปลอดภัย GY 012
 14. การดูและรักษาเนื้องอกกล้ามมดลูกในภาวะมีบุตรยาก(Management of Uterine Leiomyoma in Infertility) GY 013
 15. การดูแลรักษาสตรีที่ได้รับการวินิจฉัยว่ามีรอยโรค CIN และ AIS (Management of Women with CIN and AIS) GY 014
 16. การขูดมดลูกเพื่อรักษาการตั้งครรภ์ที่ผิดปกติ IC 008
 17. การขูดมดลูกแบบแยกส่วน IC 009

Clinical Pratice Guidelines Issue Vol. 3

1. การป้องกันมะเร็งปากมดลูกปฐมภูมิ (Primary Prevention of Cervical Cancer) GY 63-016

2. การป้องกันและรักษาภาวะตกเลือดหลังคลอด (Prevention and Management of Postpartum hemorrhage) (ใช้แทนหมายเลข OB 019) OB 63-020

3. การดูแลความดันโลหิตสูงในสตรีตั้งครรภ์ (Management of Hypertensive disorders in Pregnancy) (ใช้แทนเอกสารหมายเลข OB 018)

4. การดูแลรักษาสตรีตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อโควิด-19 (Management of Covid-19 Infection in Pregnancy) OB 63-022

5. การคลอดไหล่ยาก (Sholder Dystocia) (ใช้แทนเอกสารหมายเลข OB 004) OB 63-023

6.การดูแลสตรีตั้งครรภ์ภายหลังทำหมันหญิง (management of pregnancy after female sterilization) (ใช้แทนเอกสารหมายเลข 013) OB 63-024

7. การเฝ้าระวังทารกในครรภ์ระยะคลอด (Intrapartum fetal monitoring) (ใช้แทนเอกสารหมายเลข OB 017) OB 63-025

8. การดูแลรักษาโรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ (Management of Endometriosis) GY 63-015

9. การตรวจคัดกรองมะเร็งปาดมดลูก (Cervical Cancer Screening) (ใช้แทนเอกสารหมายเลข GY 004) GY 64-017

10. การวินิจฉัยและรักษาภาวะปวดระดูปฐมภูมิ (Diagnosis and Treatment of Primary Dysmenorrhea) GY 64-018

11. การดูแลรักษาเนื้องอกกล้ามเนื้อมดลูก (Management of Myoma Uteri) GY 64-019

12. การรักษาด้วยฮอร์โมนในวัยหมดระดู (Menopausal Homone Therapy) GY 64-022

13. การผ่าตัดเลาะเนื้องอกกล้ามเนื้อมดลูกผ่านหน้าท้อง (Myomectomy) IC 64-010

 •