ภาษาไทย  |  English  

ภาวะสูดสำลักขี้เทาในเด็กแรกเกิด 

ถามตอบปัญหาสุขภาพหมวดหมู่: คำถามทั่วไปภาวะสูดสำลักขี้เทาในเด็กแรกเกิด 
peena asked 3 ปี ago

ขอเรียนสอบถามเรื่อง ภาวะสูดสำลักขี้เทาในเด็กแรกเกิด 

  1. การสำลักน้ำคร่ำเกิดจากสาเหตุใดบ้าง สามารถที่จะทราบหรือวินิจฉัยล่วงหน้าได้หรือไม่  และมีวิธีป้องกันไม่ให้เกิดได้หรือไม่ 
  2. มีเพื่อนที่คลอดบุตรโดยพยาบาลเป็นผู้ทำคลอดให้ โดยนอนปวดท้องรอคลอดอยู่นานมาก เด็กที่คลอดออกมามีภาวะสูดสำลักขี้เทา และเด็กได้เสียชีวิตลง  ขอเรียนถามว่า ถ้าหมอเป็นผู้ทำคลอด หมอจะมีวิธีการตรวจครรภ์ขณะคลอด หรือมีวิธีการใดที่จะลดความเสี่ยงต่อเด็กให้เกิดอันตรายน้อยสุด จากภาวะดังกล่าวได้หรือไม่ หากทำได้จะทำด้วยวิธีใด 

ดิฉันจึงขอเรียนสอบถามมาเพื่อเป็นข้อมูล เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดกับตัวดิฉันเอง จึงขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์ล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้