ภาษาไทย  |  English  

เปลี่ยนยาคุมกำเนิดใหม่แต่ประจำเดือนไม่มา

ถามตอบปัญหาสุขภาพเปลี่ยนยาคุมกำเนิดใหม่แต่ประจำเดือนไม่มา
1 Answers

ลองตรวจการตั้งครรภ์ดูครับ เพราะระหว่างที่เราเปลี่ยนยาคุม หากมีเพศสัมพันธ์ก็อาจทำให้ตั้งครรภ์ได้ครับ
หากไม่ตั้งครรภ์ ก็อาจเกิดได้จากหลายสาเหตุครับ
จากข้อมูลที่ให้มาน้อยมาก คงบอกไม่ได้ครับ ว่าจะเกิดจากอะไรครับ