สมาชิก

Login เข้าสู่ระบบ
กรุณากรอกอีเมล์ หรือ เลขใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม
กรุณากรอกรหัสผ่าน

สมัครสมาชิกใหม่

เพื่อสิทธิ์ในการเข้าใช้งานที่มากกว่า

ราชวิทยาลัยฯ เปิดรับสมัครเพื่อขอรับทุนวิจัยกองทุนพลตำรวจเอกนายแพทย์จงเจตน์ อาวเจนพงษ์

          สมาชิกสามัญราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ที่สนใจสมัครขอรับทุนวิจัย กองทุนพลตำรวจเอกนายแพทย์จงเจตน์ อาวเจนพงษ์ สามารถส่งใบสมัครพร้อมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้อง ส่งมาที่สำนักงานราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 02-716-5721 โทรสาร 02-716-5720 และจัดทำเป็นไฟล์เอกสารส่งไปที่ e-mail: congressrtcog@hotmail.com ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


หมดเขดรับสมัครภายในเวลา 16.30 น. ของวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม