สมาชิก

Login เข้าสู่ระบบ
กรุณากรอกอีเมล์ หรือ เลขใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม
กรุณากรอกรหัสผ่าน

สมัครสมาชิกใหม่

เพื่อสิทธิ์ในการเข้าใช้งานที่มากกว่า

ประกาศรับสมัครสอบเพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม ด้านการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช พ.ศ. 2566

- ประกาศรับสมัครสอบเพื่อประกาศนียบัตรฯ ด้านการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช ของแพทย์อบรมต่อยอด (fellow)  คลิ๊ก 

- ประกาศรับสมัครสอบเพื่อประกาศนียบัตรฯ ด้านการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช ประเภทที่ 3 คลิ๊ก 

- ใบสมัครสอบเพื่อประกาศนียบัตรฯ ด้านการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช ประเภทที่ 3 คลิ๊ก 

- หนังสือแจ้งกำหนดการสอบ เพื่อประกาศนียบัตรฯ ด้านการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช ประเภทที่ 3 คลิ๊ก 

- ประกาศรับสมัครสอบเพื่อประกาศนียบัตรฯ ด้านการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช ประเภทที่ 2 คลิ๊ก 

- ใบสมัครสอบเพื่อประกาศนียบัตรฯ ด้านการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช ประเภทที่ 2 คลิ๊ก

การส่งเอกสารใบสมัครสอบ ส่งเอกสารทั้งหมดมายังที่อยู่:

สำนักงานราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง  กรุงเทพฯ 10310

หากมีข้อสงสัยติดต่อ 02-716-5725 (คุณจิรนันท์ ทองแก้ว)

โปรแกรม Logbook ผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช ประจำปีการสอบ 2566

คลิ๊ก เพื่อดาวน์โหลดโปรแกรม Logbook สำหรับแพทย์อบรมต่อยอด (Fellow)

คลิ๊ก เพื่อดาวน์โหลดโปรแกรม Logbook สำหรับแพทย์สมัครสอบ ประเภทที่ 3

คลิ๊ก เพื่อดาวน์โหลดโปรแกรม Logbook สำหรับแพทย์สมัครสอบ ประเภทที่ 2

หมายเหตุ ใน Logbook หากมีเพิ่มเติมในส่วนไหน ให้ใส่ในช่อง Remark


แนวทางการส่ง VDO การผ่าตัดหลักสูตรประกาศนียบัตรผ่าตัดส่องกล้องทางนรีเวช สามารถดูรายละเอียดได้จากลิงค์:

 https://youtu.be/TmnoPsYFPho


ขอความร่วมมือแทรกภาพแพทย์ผู้ทำการผ่าตัดไว้ด้านบนขวาของจอ ตามประกาศรับสมัครสอบฯ