สมาชิก

Login เข้าสู่ระบบ
กรุณากรอกอีเมล์ หรือ เลขใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม
กรุณากรอกรหัสผ่าน

สมัครสมาชิกใหม่

เพื่อสิทธิ์ในการเข้าใช้งานที่มากกว่า

Late-breaking abstracts opening soon!


We are pleased to announce that the FIGO Paris 2023 Scientific Programme

Committee will be opening submissions for late breaking abstracts on

Monday 3 April 2023 and they will remain open for 6 weeks.


Submitting an abstract

The committee welcomes abstracts submitted in English, French or Spanish.

For more information about how to submit, as well as abstract content, format

and subject categories, please read the submission guidelines.

Please note that only submissions made via the official submissions

website will be considered.


Reasons for submitting an abstract


Encourage your members to submit an abstract for the opportunity to present

research as either a poster or an oral abstract at FIGO Paris 2023, the leading

global event in gynaecology  and obstetrics. All accepted abstracts will be

published in the International Joumal of Gynecology and Obstetrics (IJGO)

supplement to FIGO Paris 2023.

In recognition of the excellent research being produced across FIGO's

membership, we are pleased to offer complimentary registration to the

presenting authors of the top 20 abstract submissions from low-income and

lower middle-income countries (LICs and LMICs).


Should you have any questions, please contact enquiries@figo2023.org.


We would be very grateful if you could share this news with your members.