สมาชิก

Login เข้าสู่ระบบ
กรุณากรอกอีเมล์ หรือ เลขใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม
กรุณากรอกรหัสผ่าน

สมัครสมาชิกใหม่

เพื่อสิทธิ์ในการเข้าใช้งานที่มากกว่า

Stitching the gap between environmental effects and women's health

We are delighted to inform you that FIGO is hosting a webinar on Thursday 20

April at 14:00 UTC+1: Stitching the gap between environmental effects and

women's health.

Organised by the FIGO Committee on Climate Change and Toxic Environmental

Exposures to celebrate World Earth Day, this webinar will highlight the

detrimental effects of environmental toxins on women's health.

Language: English with live interpretation in French and Spanish

The speakers will be:

  • Prof Ditas D. Decena, Chair of FIGO's Committee on Climate Change and Toxic Environmental Expos sures, Philippines
  • Prof Ramkumar Menon, USA
  • Dr Aparna Sridhar, Chair of FIGO's Committee on Contraception, USA
  • Dr Tali Pomerantz, USA
  • Ms Natacha Cingotti, Belgium

Register now for the live webinar.

Please note that registration is required to join this webinar. If you are unable to

attend, the webinar will be available on demand on FIGO's website shortly after

the live event. A list of upcoming webinars is also available.

We would be very grateful if you could promote this webinar amongst your members.