สมาชิก

Login เข้าสู่ระบบ
กรุณากรอกอีเมล์ หรือ เลขใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม
กรุณากรอกรหัสผ่าน

สมัครสมาชิกใหม่

เพื่อสิทธิ์ในการเข้าใช้งานที่มากกว่า

Fertility preservation

Fertility preservation


Date: Thursday 15 June 2023, 14:00 UTC+1

Register: Click Link

Description:
Fertility preservation is an upcoming area which needs a lot of awareness to be spread among health care professionals. Both oncological and non-oncology indications need to be deliberated and debated, and so is the need to look into the other logistics which vary depending on geographical location. This webinar by FIGO's Committee on Reproductive Medicine, Endocrinology and Infertility will provide many insights into all aspects of fertility preservation and create awareness of FIGO's position on this issue.

Language: English with live interpretation in French and Spanish

Speakers:
Dr Jaideep Malhotra, Chair of FIGO's Committee on Reproductive Medicine, Endocrinology and Infertility, India
Prof Sarikapan Wilailak, Thailand
Dr Megan Wasson, USA
Dr Samuel Ohlander, USA
Dr Laurie Henry, Belgium
Dr Isabelle Demeestere, Belgium