สมาชิก

Login เข้าสู่ระบบ
กรุณากรอกอีเมล์ หรือ เลขใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม
กรุณากรอกรหัสผ่าน

สมัครสมาชิกใหม่

เพื่อสิทธิ์ในการเข้าใช้งานที่มากกว่า

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการสูตินรีเวช กลางปี 2567

การประชุมวิชาการกลางปี พ.ศ. 2567
THEME: “Smart Strong Sustainable OB&GYN”    
วันที่ 23 – 26 เมษายน พ.ศ. 2567
ณ โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพล่าซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

Download หนังสือขออนุมัติต้นสังกัด


📌 สำรองที่พัก  Centara Grand @ Central Plaza Ladprao Bangkok

กรอกแบบฟอร์มตามแนบ และส่งกลับไปที่

Email: cglbcatering@chr.co.th

Attn: to Ms.Nattakarn Thepnarong

Download: Reservation Form 

****************

บริษัทที่ต้องการจองห้องพักเป็น Group

ติดต่อ Contact Person:  Nattakarn Thepnarong (Aime)

Email: nattakarnth@chr.co.th

Tel: 02 5411234 Ext 4409