สมาชิก

Login เข้าสู่ระบบ
กรุณากรอกอีเมล์ หรือ เลขใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม
กรุณากรอกรหัสผ่าน

สมัครสมาชิกใหม่

เพื่อสิทธิ์ในการเข้าใช้งานที่มากกว่า

Special Issue The impact of Global Warming On Women's Health

FIGO staging of endometrial cancer: 2023

Written by the Endometrial Cancer Staging subcommittee, this 2023 update of the previous staging system incororates essential new published evidence to improve understanding of the complex nature of endometrial cancers.

Further information, including access to the paper, can be found on the FIGO website.

IJGO special section: Vaccinations and women's reproductive health

The articles within this special section highlight the importance of access to safe and effective vaccines to reduce morbidity and mortality among women, particularly in low-and middle-income countries. The special section is free to view for a limited period and can be accessed via the FIGO website.

As a valued member of FIGO, your society is entitled to two free IJGO subscriptions. If your society does not currently have access to an account, please contact IJGO@figo.org and the team will be happy to assst you.

We would be very grateful if you could please share these important publications with your members.