สมาชิก

Login เข้าสู่ระบบ
กรุณากรอกอีเมล์ หรือ เลขใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม
กรุณากรอกรหัสผ่าน

สมัครสมาชิกใหม่

เพื่อสิทธิ์ในการเข้าใช้งานที่มากกว่า

FIGO Special Webinars

FIGO Guidance for sustainable implementation of vaccination programmes for women: pregnancy and HPV

Tuesday 11 July 2023, 15:00 UTC +1

This webinar will discuss relevant issues on vaccination during pregnancy and vaccination to reduce HPV-induced, recently revised by FIGO and partners during a FIGO workshop held last year.

Further information about speakers and content can be found on the FIGO website

Register now for the live webinar.Preventing obstetric anal sphincter injuries

Thursday 20 July 2023, 14:00 UTC+1

Organised by the FIGO Committee on Urogynecology and Pelvic Floor Disorders, this webinar will address patient perspectives, the impact of instrumental delivery, the role of physical therapy and the care bundle to prevent OASI.

Further information about speakers and content can be found on the FIGO website.

Register now for the live webinar.

Language: FIGO Global Webinars are delivered in English with live interpretation in French and Spanish.

Please note that registration is required to join these webinars. If you are unable to attend, the webinar will be available on demand on FIGO's website shortly after the live event. A list of upcoming webinars is also available.

We would be very grateful if you could promote these webinars amongst your members.