สมาชิก

Login เข้าสู่ระบบ
กรุณากรอกอีเมล์ หรือ เลขใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม
กรุณากรอกรหัสผ่าน

สมัครสมาชิกใหม่

เพื่อสิทธิ์ในการเข้าใช้งานที่มากกว่า

FIGO endometrial cancer staging: 2023 update

FIGO regional webinar: Addressing violence against healthcare providers in South Asia

Thursday 3 August 2023, 14:00 UTC+1

Violence against health care providers is on the rise reaching epidemic proportions, especially in South Asia. Organised by the FIGO Committee on Women Facing Crisis in collaboration with the SAFOG Committee on Gender-based Violence, this webinar looks at causes, impact, and recommendations to deal with the situation from the South Asian perspective

Further information about speakers and content can be found on the FIGO website

Register now for the live webinar

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FIGO Endometrial cancer staging - 2023 update

Thursday 24 August 2023, 16:00 UTC+1

This webinar, organised by the FIGO Committee on Women's Cancer will present the updated 2023 FIGO Endometrial Cancer Staging system published in June this year.

Register now for the live webinar

Language: FIGO Global Webinar are delivered in English with live interpretation in French and Spanish

Please note that registration is required to join these webinars. If you are unable to attend, the webinar will be available on demand on FIGO's website shortly after the live event. A list of upcoming webinars is also available

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IFFS World Congress 2023

We are pleased to share that IFFS is offering FIGO member societies the opportunity to register for their upcoming World Congress with an early bird discount until 31 July 2023.

We would be very grateful if you could promote these events amongst your members.