สมาชิก

Login เข้าสู่ระบบ
กรุณากรอกอีเมล์ หรือ เลขใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม
กรุณากรอกรหัสผ่าน

สมัครสมาชิกใหม่

เพื่อสิทธิ์ในการเข้าใช้งานที่มากกว่า

Insights into our ways of working and realising female pelvic floor dysfunction

The Urogynaecology Committee of the AOFOG
has organised a session at the 10th APUGA annual Meeting
to be held on the 10th September 2023 under the caption of 

"Insights into our ways of working and realising female pelvic floor dysfunction"


Meeting Details:

- Date: September 10th

- Time: (GMT+8) 9:30-16:30

- Livestream Link: https://www.youtube.com/watch?v=FA9dIVLtK34