สมาชิก

Login เข้าสู่ระบบ
กรุณากรอกอีเมล์ หรือ เลขใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม
กรุณากรอกรหัสผ่าน

สมัครสมาชิกใหม่

เพื่อสิทธิ์ในการเข้าใช้งานที่มากกว่า

TMS Exclusive Round Table Discussion: East meets West: Best Practices in Menopausal Healthcare

สมาคมวัยหมดระดูแห่งประเทศไทย
จัด TMS Exclusive Round Table Discussion:

East meets West: Best Practices in Menopausal Healthcare
พร้อมรับประทานอาหารค่ำ

โดยมี Prof. John C Stevenson จาก Imperial College London และ
Dr. Ho Choon Moy, President APMF ร่วมอภิปราย
ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ศ.กิตติคุณ พญ.คุณหญิงกอบจิตต์ ลิมปพยอม เป็นประธาน
ศ.พญ.มณี รัตนไชยานนท์ เป็นประธานร่วม และ
ศ.นพ. อรรณพ ใจสำราญ เป็นผู้ดำเนินการอภิปราย
ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2567

เวลา 17.30 - 20.00 น.

ณ ห้อง The Suite ชั้น 3 โรงแรมเรดิสัน บลู พลาซ่า กรุงเทพฯ
(เฉพาะท่านที่ได้รับเชิญและตอบรับเนื่องจากที่นั่งมีจำกัด)