ภาษาไทย | English

 

hotline
 

ระบบสมาชิก

  ชื่อ
 
  นามสกุล
 
  รหัสผ่าน
 
    Login Problem? หากมีข้อขัดข้องในการ login กรุณาติดต่อ สำนักงานราชวิทยาลัยสูติฯ โทรศัพท์ 02-7165721-22 หรือ 02-7165724
สมาชิกเช็คอีเมล
กรุณากรอกอีเมลของท่าน
สมัครจดหมายข่าว
ยกเลิก

22 มกราคม 2558

การประชุมวิชาการกลางปี พ.ศ. 2558 ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย


ขอเชิญร่วมนำเสนอผลิตภัณฑ์ยาและเครื่องมือแพทย์ ในการประชุมวิชาการกลางปี พ.ศ. 2558 ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย Theme: www.wonderwoman@rtcog.or.th ระหว่างวันพุธที่ 22 – ศุกร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2558 ณ ห้องสยามมกุฎราชกุมาร อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ซอยศูนย์วิจัย กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-716-5721-22 มือถือ 089-773-5721  
อ่านต่อ..

16 ธันวาคม 2557

ขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์ค่าธรรมเนียมแพทย์


ขอเชิญท่านสมาชิกราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมแพทย์ที่ปรับปรุงใหม่  
อ่านต่อ..

18 พฤศจิกายน 2557

(ร่าง)พรบ.คุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. ...


โดยที่ความก้าวหน้าทางวิทยาการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ในการบำบัดรักษาภาวะการมีบุตรยากสามารถช่วยให้ผู้ที่มีภาวะการมีบุตรยาก มีบุตรได้โดยการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ อันมีผลทำให้บทบัญญัติของกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันในเรื่องความเป็นบิดามารดาที่ชอบด้วยกฎหมายของเด็กที่เกิดจากเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ ไม่สอดคล้องกับความสัมพันธ์ในทางพันธุกรรม ดังนั้น เพื่อกำหนดสถานะความเป็นบิดามารดาที่ชอบด้วยกฎหมายของเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ให้เหมาะสม ตลอดจนควบคุมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์เกี่ยวกับตัวอ่อนและเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ มิให้มีการนำไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้  
อ่านต่อ..

06 พฤศจิกายน 2557

ร่าง พรบ.ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง พ.ศ. ....


ร่าง พรบ.ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง พ.ศ. ....  
อ่านต่อ..

30 สิงหาคม 2557

แบบประเมินตนเองก่อนการตรวจเยี่ยมโรงพยาบาล/ สถานพยาบาล เพื่อขอการรับรองจากราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย


แบบประเมินตนเองก่อนการตรวจเยี่ยมโรงพยาบาล/ สถานพยาบาล เพื่อขอการรับรองจากราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย  
อ่านต่อ..  |  อ่านทั้งหมด

15 มกราคม 2558

ชื่องานประชุม: การประชุมวิชาการกลางปี พ.ศ. 2558 ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย
วันที่: พุธที่ 22 ถึง ศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558
สถานที่: อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ซอยศูนย์วิจัย กรุงเทพฯ
รายละเอียด:

การประชุมวิชาการกลางปี พ.ศ. 2558 Theme: www.wonderwoman@rtcog.or.th ระหว่างวันพุธที่ 22 – ศุกร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2558 ณ ห้องสยามมกุฎราชกุมาร อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ซอยศูนย์วิจัย กรุงเทพมหานคร * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * สำหรับการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 30 และการประชุมวิชาการสามัญประจำปี พ.ศ. 2558 จะจัดขึ้น ระหว่างวันอาทิตย์ที่ 18 ถึง วันพุธที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2558 ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา จังหวัดชลบุรี

1.การกินยาคุมเอ๋18 Jan 2015
2.ก้อนแข็งๆตรงปากช่องคลอดปิ่น11 Jan 2015
3.มีก้อนปูดขึ้นมาที่ข้างช่องคลอดมายด์thym06 Jan 2015
4.เรื่องตกขาวmamild05 Jan 2015
5.การตกขาวอรอนงค์11 Dec 2014
6.อยากมีลูกปลั๊ก09 Dec 2014
7.อยากทำหมันถาวรค่ะ แต่...Katy08 Dec 2014
8.ทานยาคุมแบบ 21 เม็ดหมดแผงแล้วแต่ประจำเดือนยังไม่มาแอน06 Dec 2014
9.ฉีดวัคซีนดอกไม้สีขาว08 Nov 2014
10.วัคซีนเอชพีวี ฉีดได้ที่ไหนcake04 Nov 2014
   
อ่านทั้งหมด
 
 
การดูแลปัญหาที่พบบ่อยทางสูติศาสตร์
แนวทางเวชปฏิบัติ ของราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์
เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
การดูแลปัญหาที่พบบ่อยทางสูติศาสตร์
แนวทางเวชปฏิบัติ ของราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์
ราคา 600 บาท ราคา 400 บาท ราคา 200 บาท
ความก้าวหน้าทางเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
Normal and abnormal findings in fetal scan หนังสือ มะเร็งนรีเวชวิทยา Gynecologic Oncology
ความก้าวหน้าทางเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ Normal and abnormal findings in fetal scan หนังสือ มะเร็งนรีเวชวิทยา Gynecologic Oncology
ราคา 950 บาท ราคา 100 บาท ราคา 500 บาท

เพลงราชวิทยาลัยฯ

Download เพลง | Download เนื้อเพลง | ดูเนื้อเพลง

Events & Meeting
 
 
 
 
download เกณฑ์หลักสูตรฯ อนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555
 
ชุดเอกสารความรู้เกี่ยวกับสุขภาพสตรี
 
รายนามสถาบันที่ผ่านการรับรองมาตรฐานการให้บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์
 
เลือดออก: สัญญาณอันตรายระ...
ทางเลือกสายนางเอก
ธาลัสซีเมียกับการตั้งครรภ...
การคุมกำเนิด
Syphilis ซิฟิลิส
ความรู้เรื่องการทำหมันสตร...
ความรู้เรื่องการผ่าท้องทำ...
ความรู้เรื่องการตรวจวินิจ...
World Health Organization
 
 
2013 © Copyright. All Rights Reserved. The Royal Thai College of the Obstetricians and Gynaecologists. Website Designed & Developed by YWSGROUP
เธงเธฒเธฃเธชเธฒเธฃเธซเธกเธฒเธขเน€เธซเธ•เธธเธ—เธฒเธ‡เธเธฒเธฃเนเธžเธ—เธขเนŒ เธชเธกเธฒเธ„เธกเน€เธงเธŠเธจเธฒเธชเธ•เธฃเนŒเธกเธฒเธฃเธ”เธฒเนเธฅเธฐเธ—เธฒเธฃเธเนƒเธ™เธ„เธฃเธฃเธ เนŒ (เน„เธ—เธข) เนเธžเธ—เธขเธชเธ เธฒ เธŠเธกเธฃเธกเน€เธงเธŠเธจเธฒเธชเธ•เธฃเนŒเธเธฒเธฃเน€เธˆเธฃเธดเธเธžเธฑเธ™เธ˜เธธเนŒเนเธซเนˆเธ‡เธ›เธฃเธฐเน€เธ—เธจเน„เธ—เธข เธชเธกเธฒเธ„เธกเธกเธฐเน€เธฃเน‡เธ‡เธ™เธฃเธตเน€เธงเธŠเน„เธ—เธข