ภาษาไทย | English

 

hotline
 

ระบบสมาชิก

  ชื่อ
 
  นามสกุล
 
  รหัสผ่าน
 
    Login Problem? หากมีข้อขัดข้องในการ login กรุณาติดต่อ สำนักงานราชวิทยาลัยสูติฯ โทรศัพท์ 02-7165721-22 หรือ 02-7165724
สมาชิกเช็คอีเมล
กรุณากรอกอีเมลของท่าน
สมัครจดหมายข่าว
ยกเลิก

31 สิงหาคม 2558

Link สำหรับจองโรงแรม การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 30 (ไทย-นานาชาติ) การประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2558 และการประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558


Link สำหรับจองโรงแรม การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 30 (ไทย-นานาชาติ) การประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2558 และการประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ระหว่างวันอาทิตย์ที่ 18 - วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2558 ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา จังหวัดชลบุรี THEME: Merging Knowledge and Practice in OB-GYN 2015  
อ่านต่อ..

26 สิงหาคม 2558

กำหนดการรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการอบรม 2559


การดำเนินการและขั้นตอนก่อนการรับสมัครแพทย์ประจำบาน ประจำปีการอบรม 2559  
อ่านต่อ..

18 สิงหาคม 2558

[โปรดให้ความสนใจ] ร่างประกาศแพทยสภา ฉบับที่ ๑-๑๐ (แนบท้าย พรบ.คุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๘)


ร่าง เอกสารแนบท้าย ประกาศแพทยสภา ฉบับที่๑-๑๐ พรบ.คุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๘  
อ่านต่อ..

14 สิงหาคม 2558

การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 30 (ไทย-นานาชาติ) การประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2558 และการประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558


การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 30 (ไทย-นานาชาติ) การประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2558 และการประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 Theme: Merging Knowledge and Practice in OB-GYN 2015  
อ่านต่อ..

04 สิงหาคม 2558

ขอเชิญส่งผลงานทางวิชาการรูปแบบ Free communication and Video Surgical technique


ขอเชิญสมาชิกราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ส่งผลงานทางวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 30 (ไทย-นานาชาติ) และการประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน พ.ศ. 2558 ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา จังหวัดชลบุรี  
อ่านต่อ..  |  อ่านทั้งหมด

31 สิงหาคม 2558

ชื่องานประชุม: Link สำหรับจองโรงแรม การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 30 (ไทย-นานาชาติ) การประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2558 และการประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
วันที่: วันอาทิตย์ที่ 18 ถึง วันพุธที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2558
สถานที่: โรงแรมดุสิตธานี พัทยา จ.ชลบุรี
รายละเอียด:

ท่านสมาชิกสามารถเข้าไปจองโรงแรมสำหรับ การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 30 (ไทย-นานาชาติ) การประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2558 และการประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 โรงแรม Dusit Thani Pattaya Web link https://goo.gl/bFdpKi โรงแรม Amari Ocean Pattaya, North Pattaya Web link Garden Wing http://www.amari.com/garden-pattaya/?promocode=rtcog15 Ocean Tower http://www.amari.com/ocean-pattaya/?promocode=rtcog15 โรงแรม Holiday Inn Pattaya Web link http://www.holidayinn.com/redirect?path=hd&brandCode=hi&localeCode=en®ion Code=1&hotelCode=PYXPA&_PMID=99801505&GPC=R5T

03 กรกฏาคม 2558

ชื่องานประชุม: ขอเชิญสมาชิกราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ส่งผลงานทางวิชาการเพื่อนำเสนอ ในรูปแบบ Free communication and Video Surgical technique
วันที่: วันอาทิตย์ที่ 18 – วันพุธที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2558
สถานที่: โรงแรมดุสิตธานี พัทยา จ.ชลบุรี
รายละเอียด:

ขอเชิญสมาชิกราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ส่งผลงานทางวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 30 (ไทย-นานาชาติ) และการประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน พ.ศ. 2558 ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟู เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ด้านสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา เพื่อพบปะสังสรรค์ในหมู่มวลสมาชิกราชวิทยาลัยฯ แพทย์ประจำบ้านต่อยอด แพทย์ประจำบ้าน สถาบันฝึกอบรมต่าง ๆ ตลอดจนกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสูตินรีแพทย์เพื่อนบ้านในกลุ่ม AEC รวมถึงประเทศจีน ประเทศญี่ปุ่น ประเทศเกาหลี และประเทศอินเดีย (AEC+4) และเพื่อเป็นช่องทางในการพบปะพูดคุยกับบริษัทจำหน่ายผลิตภัณฑ์ และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ด้านสูติ-นรีเวช ในปีนี้คณะอนุกรรมการจัดประชุมวิชาการ จัดให้มีการนำเสนอผลงานทางวิชาการ 2 รูปแบบ 1. รูปแบบ Free communication 2. รูปแบบ Video Surgical Techniques (ในปีนี้ขอรับจำนวนจำกัดก่อน 6 เรื่อง โดยพิจารณาตามลำดับการส่ง และความน่าสนใจ)

26 พฤษภาคม 2558

ชื่องานประชุม: แบบตอบรับการร่วมงานนิทรรศการผลิตภัณฑ์ยาและเครื่องมือแพทย์และอื่นๆ
วันที่: วันอาทิตย์ที่ 18 – วันพุธที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2558
สถานที่: โรงแรมดุสิตธานี พัทยา จ.ชลบุรี
รายละเอียด:

การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 30 (ไทย-นานาชาติ) และการประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ระหว่างวันอาทิตย์ที่ 18 – วันพุธที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2558 ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา จ.ชลบุรี Theme: Merging Knowledge and Practice in OB-GYN 2015

1.ขาดการกินยาคุม ไป 3 4 วันkanokwan04 Aug 2015
2.มีแผลตรงแคมเล็กสุ04 Aug 2015
3.ขอรบกวนสอบถามหน่อยค่ะน้ำฝน01 Aug 2015
4.IUI สูติแพทย์ทั่วไปยังทำได้อยู่มั้ยคะPinn31 Jul 2015
5.ประจำเดือนไม่มาค่ะT^TNataree29 Jul 2015
6.เนื้องอกหรือเปล่า ดีหรือร้ายจุรีพร28 Jul 2015
7.รอยแผลฉีก ตรงอวัยวะเพศด้านล่างภัทรา24 Jul 2015
8.วิธีแก้ผมเอง22 Jul 2015
9.รู้สึกคัน บวมร้อน ที่อวัยวะเพศค่ะpicha21 Jul 2015
10.พบเนื้องอกในมดลูก จะมีลูกยากไหมคะอีฟ18 Jul 2015
   
อ่านทั้งหมด
 
 
การดูแลปัญหาที่พบบ่อยทางสูติศาสตร์
แนวทางเวชปฏิบัติ ของราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์
เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
การดูแลปัญหาที่พบบ่อยทางสูติศาสตร์
แนวทางเวชปฏิบัติ ของราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์
ราคา 600 บาท ราคา 400 บาท ราคา 200 บาท
ความก้าวหน้าทางเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
Normal and abnormal findings in fetal scan หนังสือ มะเร็งนรีเวชวิทยา Gynecologic Oncology
ความก้าวหน้าทางเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ Normal and abnormal findings in fetal scan หนังสือ มะเร็งนรีเวชวิทยา Gynecologic Oncology
ราคา 950 บาท ราคา 100 บาท ราคา 500 บาท

เพลงราชวิทยาลัยฯ

Download เพลง | Download เนื้อเพลง | ดูเนื้อเพลง

Events & Meeting
 
 
 
 
ชุดเอกสารความรู้เกี่ยวกับสุขภาพสตรี
 
รายนามสถาบันที่ผ่านการรับรองมาตรฐานการให้บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์
 
เลือดออก: สัญญาณอันตรายระ...
ทางเลือกสายนางเอก
ธาลัสซีเมียกับการตั้งครรภ...
การคุมกำเนิด
Syphilis ซิฟิลิส
ความรู้เรื่องการทำหมันสตร...
ความรู้เรื่องการผ่าท้องทำ...
ความรู้เรื่องการตรวจวินิจ...
World Health Organization
 
 
2015 © Copyright. All Rights Reserved. The Royal Thai College of the Obstetricians and Gynaecologists. Website Designed & Developed by YWSGROUP
เธงเธฒเธฃเธชเธฒเธฃเธซเธกเธฒเธขเน€เธซเธ•เธธเธ—เธฒเธ‡เธเธฒเธฃเนเธžเธ—เธขเนŒ เธชเธกเธฒเธ„เธกเน€เธงเธŠเธจเธฒเธชเธ•เธฃเนŒเธกเธฒเธฃเธ”เธฒเนเธฅเธฐเธ—เธฒเธฃเธเนƒเธ™เธ„เธฃเธฃเธ เนŒ (เน„เธ—เธข) เนเธžเธ—เธขเธชเธ เธฒ เธŠเธกเธฃเธกเน€เธงเธŠเธจเธฒเธชเธ•เธฃเนŒเธเธฒเธฃเน€เธˆเธฃเธดเธเธžเธฑเธ™เธ˜เธธเนŒเนเธซเนˆเธ‡เธ›เธฃเธฐเน€เธ—เธจเน„เธ—เธข เธชเธกเธฒเธ„เธกเธกเธฐเน€เธฃเน‡เธ‡เธ™เธฃเธตเน€เธงเธŠเน„เธ—เธข