ภาษาไทย | English

 

hotline
 

ระบบสมาชิก

  ชื่อ
 
  นามสกุล
 
  รหัสผ่าน
 
    Login Problem? หากมีข้อขัดข้องในการ login กรุณาติดต่อ สำนักงานราชวิทยาลัยสูติฯ โทรศัพท์ 02-7165721-22 หรือ 02-7165724
สมาชิกเช็คอีเมล
กรุณากรอกอีเมลของท่าน
สมัครจดหมายข่าว
ยกเลิก

03 กรกฏาคม 2558

เรื่อง (ร่าง) ประกาศแพทยสภาประกอบ พรบ.คุ้มครองเด็กที่เกิดจากเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ (รวม ๑๐ ฉบับ)


(ร่าง) ประกาศแพทยสภา ๑๐ ฉบับ  
อ่านต่อ..

03 กรกฏาคม 2558

ขอเชิญส่งผลงานทางวิชาการรูปแบบ Free communication and Video Surgical technique


ขอเชิญสมาชิกราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ส่งผลงานทางวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 30 (ไทย-นานาชาติ) และการประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน พ.ศ. 2558 ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา จังหวัดชลบุรี  
อ่านต่อ..

03 กรกฏาคม 2558

ขอเชิญสมัครเพื่อรับเลือกตั้งเป็นคณะผู้บริหารราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ชุดที่ ๑๓


Download ใบสมัครรับเลือกตั้งได้ที่เว็บไซต์ราชวิทยาลัยฯ http://www.rtcog.or.th/html หรือขอใบสมัครได้ที่ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย หมดเขตส่งใบสมัครรับเลือกตั้ง ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ถือวันประทับตราไปรษณีย์  
อ่านต่อ..

26 มิถุนายน 2558

อบรมสูตินรีแพทย์ผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ ตาม (ร่าง) ประกาศแพทยสภา”


“การอบรมสูตินรีแพทย์ผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ ตาม (ร่าง)ประกาศแทยสภา” วันพุธที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย  
อ่านต่อ..

17 มิถุนายน 2558

เสนอชุดสิทธิประโยชน์ทางสุขภาพ


สมาชิกท่านใดเห็นว่าในการบริการด้านสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา เรื่องใดควรมี "ชุดสิทธิประโยชน์" ใดเพิ่มเติม โปรดเสนอความเห็น ภายในวันที่ 15 กรกฏาคม พ.ศ. 2558 ที่ e-mail : pr_rtcog@rtcog.or.th  
อ่านต่อ..  |  อ่านทั้งหมด

03 กรกฏาคม 2558

ชื่องานประชุม: ขอเชิญสมาชิกราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ส่งผลงานทางวิชาการเพื่อนำเสนอ ในรูปแบบ Free communication and Video Surgical technique
วันที่: วันอาทิตย์ที่ 18 – วันพุธที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2558
สถานที่: โรงแรมดุสิตธานี พัทยา จ.ชลบุรี
รายละเอียด:

ขอเชิญสมาชิกราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ส่งผลงานทางวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 30 (ไทย-นานาชาติ) และการประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน พ.ศ. 2558 ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟู เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ด้านสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา เพื่อพบปะสังสรรค์ในหมู่มวลสมาชิกราชวิทยาลัยฯ แพทย์ประจำบ้านต่อยอด แพทย์ประจำบ้าน สถาบันฝึกอบรมต่าง ๆ ตลอดจนกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสูตินรีแพทย์เพื่อนบ้านในกลุ่ม AEC รวมถึงประเทศจีน ประเทศญี่ปุ่น ประเทศเกาหลี และประเทศอินเดีย (AEC+4) และเพื่อเป็นช่องทางในการพบปะพูดคุยกับบริษัทจำหน่ายผลิตภัณฑ์ และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ด้านสูติ-นรีเวช ในปีนี้คณะอนุกรรมการจัดประชุมวิชาการ จัดให้มีการนำเสนอผลงานทางวิชาการ 2 รูปแบบ 1. รูปแบบ Free communication 2. รูปแบบ Video Surgical Techniques (ในปีนี้ขอรับจำนวนจำกัดก่อน 6 เรื่อง โดยพิจารณาตามลำดับการส่ง และความน่าสนใจ)

26 พฤษภาคม 2558

ชื่องานประชุม: แบบตอบรับการร่วมงานนิทรรศการผลิตภัณฑ์ยาและเครื่องมือแพทย์และอื่นๆ
วันที่: วันอาทิตย์ที่ 18 – วันพุธที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2558
สถานที่: โรงแรมดุสิตธานี พัทยา จ.ชลบุรี
รายละเอียด:

การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 30 (ไทย-นานาชาติ) และการประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ระหว่างวันอาทิตย์ที่ 18 – วันพุธที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2558 ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา จ.ชลบุรี Theme: Merging Knowledge and Practice in OB-GYN 2015

1.ทานยาปรับฮอร์โมน norethisterone อยู่สามารถตั้งครรภ์ได้ไหมบัว14 Jun 2015
2.โรคหูดหงอนไก่พิงค์13 Jun 2015
3.ประจำเดือนมาไม่ปกติPrimthada11 Jun 2015
4.ท้องหรือไม่ค่ะmakmind11 Jun 2015
5.ตกขาว(สีเหลือง)วรวุฒิ11 Jun 2015
6.เป็นที่อวัยวะเพศเป็ดดื้อ08 Jun 2015
7.อยากรู้ว่าเป็นอะไรครับNat06 Jun 2015
8.เป็นแผลบริเวณด้านขวาของแคมใหญ่V05 Jun 2015
9.กินยาคุมทุกเดือนประจำเดือนไม่มา้joy-jula05 Jun 2015
10.จะท้องไหมคะpim05 Jun 2015
   
อ่านทั้งหมด
 
 
การดูแลปัญหาที่พบบ่อยทางสูติศาสตร์
แนวทางเวชปฏิบัติ ของราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์
เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
การดูแลปัญหาที่พบบ่อยทางสูติศาสตร์
แนวทางเวชปฏิบัติ ของราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์
ราคา 600 บาท ราคา 400 บาท ราคา 200 บาท
ความก้าวหน้าทางเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
Normal and abnormal findings in fetal scan หนังสือ มะเร็งนรีเวชวิทยา Gynecologic Oncology
ความก้าวหน้าทางเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ Normal and abnormal findings in fetal scan หนังสือ มะเร็งนรีเวชวิทยา Gynecologic Oncology
ราคา 950 บาท ราคา 100 บาท ราคา 500 บาท

เพลงราชวิทยาลัยฯ

Download เพลง | Download เนื้อเพลง | ดูเนื้อเพลง

Events & Meeting
 
 
 
ชุดเอกสารความรู้เกี่ยวกับสุขภาพสตรี
 
รายนามสถาบันที่ผ่านการรับรองมาตรฐานการให้บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์
 
เลือดออก: สัญญาณอันตรายระ...
ทางเลือกสายนางเอก
ธาลัสซีเมียกับการตั้งครรภ...
การคุมกำเนิด
Syphilis ซิฟิลิส
ความรู้เรื่องการทำหมันสตร...
ความรู้เรื่องการผ่าท้องทำ...
ความรู้เรื่องการตรวจวินิจ...
World Health Organization
 
 
2015 © Copyright. All Rights Reserved. The Royal Thai College of the Obstetricians and Gynaecologists. Website Designed & Developed by YWSGROUP
เธงเธฒเธฃเธชเธฒเธฃเธซเธกเธฒเธขเน€เธซเธ•เธธเธ—เธฒเธ‡เธเธฒเธฃเนเธžเธ—เธขเนŒ เธชเธกเธฒเธ„เธกเน€เธงเธŠเธจเธฒเธชเธ•เธฃเนŒเธกเธฒเธฃเธ”เธฒเนเธฅเธฐเธ—เธฒเธฃเธเนƒเธ™เธ„เธฃเธฃเธ เนŒ (เน„เธ—เธข) เนเธžเธ—เธขเธชเธ เธฒ เธŠเธกเธฃเธกเน€เธงเธŠเธจเธฒเธชเธ•เธฃเนŒเธเธฒเธฃเน€เธˆเธฃเธดเธเธžเธฑเธ™เธ˜เธธเนŒเนเธซเนˆเธ‡เธ›เธฃเธฐเน€เธ—เธจเน„เธ—เธข เธชเธกเธฒเธ„เธกเธกเธฐเน€เธฃเน‡เธ‡เธ™เธฃเธตเน€เธงเธŠเน„เธ—เธข