ภาษาไทย | English

 

hotline
 

ระบบสมาชิก

  ชื่อ
 
  นามสกุล
 
  รหัสผ่าน
 
    Login Problem? หากมีข้อขัดข้องในการ login กรุณาติดต่อ สำนักงานราชวิทยาลัยสูติฯ โทรศัพท์ 02-7165721-22 หรือ 02-7165724
สมาชิกเช็คอีเมล
กรุณากรอกอีเมลของท่าน
สมัครจดหมายข่าว
ยกเลิก
ขอเชิญชมคลิปวิดีโอที่ได้รางวัลที่ 1 โครงการประกวดภาพยนต์สั้นเรื่อง "การลดการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น" เป็นรร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เรื่อง "กล้าพอไหม"

02 มีนาคม 2558

ประชุม (ร่าง) พ.ร.บ.คุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์


13 มีนาคม 2558 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม 809 ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพ  
อ่านต่อ..

26 กุมภาพันธ์ 2558

การประชุมวิชาการกลางปี พ.ศ. 2558 ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย


การประชุมวิชาการกลางปี พ.ศ. 2558 Theme: www.wonderwoman@rtcog.or.th ระหว่าง วันพุธที่ 22 ถึง วันศุกร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2558 ณ ห้องสยามมกุฎราชกุมาร อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ซอยศูนย์วิจัย กรุงเทพ  
อ่านต่อ..

24 กุมภาพันธ์ 2558

ความรู้สำหรับประชาชน เรื่อง ข้อจำกัดของการใช้ Ultrasound เพื่อประเมินความผิดปกติของทารกในครรภ์


ข้อจำกัดของการใช้ Ultrasound เพื่อประเมินความผิดปกติของทารกในครรภ์  
อ่านต่อ..

24 กุมภาพันธ์ 2558

ใบจองบูทการประชุมวิชาการกลางปี พ.ศ. 2558 ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย


ขอเชิญร่วมนำเสนอผลิตภัณฑ์ยาและเครื่องมือแพทย์ ในการประชุมวิชาการกลางปี พ.ศ. 2558 ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย Theme: www.wonderwoman@rtcog.or.th ระหว่างวันพุธที่ 22 – ศุกร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2558 ณ ห้องสยามมกุฎราชกุมาร อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ซอยศูนย์วิจัย กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-716-5721-22 มือถือ 089-773-5721  
อ่านต่อ..

18 พฤศจิกายน 2557

(ร่าง)พรบ.คุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. ...


โดยที่ความก้าวหน้าทางวิทยาการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ในการบำบัดรักษาภาวะการมีบุตรยากสามารถช่วยให้ผู้ที่มีภาวะการมีบุตรยาก มีบุตรได้โดยการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ อันมีผลทำให้บทบัญญัติของกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันในเรื่องความเป็นบิดามารดาที่ชอบด้วยกฎหมายของเด็กที่เกิดจากเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ ไม่สอดคล้องกับความสัมพันธ์ในทางพันธุกรรม ดังนั้น เพื่อกำหนดสถานะความเป็นบิดามารดาที่ชอบด้วยกฎหมายของเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ให้เหมาะสม ตลอดจนควบคุมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์เกี่ยวกับตัวอ่อนและเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ มิให้มีการนำไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้  
อ่านต่อ..  |  อ่านทั้งหมด

26 กุมภาพันธ์ 2558

ชื่องานประชุม: การประชุมวิชาการกลางปี พ.ศ. 2558 ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย
วันที่: พุธที่ 22 ถึง ศุกร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ.2558
สถานที่: ห้องสยามมกุฎราชกุมาร อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ซอยศูนย์วิจัย กรุงเทพฯ
รายละเอียด:

การประชุมวิชาการกลางปี พ.ศ. 2558 Theme: www.wonderwoman@rtcog.or.th ระหว่าง วันพุธที่ 22 ถึง วันศุกร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2558 ณ ห้องสยามมกุฎราชกุมาร อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ซอยศูนย์วิจัย กรุงเทพฯ อัตราค่าลงทะเบียนสมาชิกราชวิทยาลัยฯ ประเภทสามัญ 2,400 บาท (หากลงทะเบียนหลัง 10 เมษายน 2558 ค่าลงทะเบียน 2,900 บาท) แพทย์ประจำบ้าน พยาบาล นักวิทยาศาสตร์ 1,800 บาท (หากลงทะเบียนหลัง 10 เมษายน 2558 ค่าลงทะเบียน 2,300 บาท) สูติ-นรีแพทย์ที่ไม่ใช่สมาชิก แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป ตัวแทนบริษัทยา 2,500 บาท (หากลงทะเบียนหลัง 10 เมษายน 2558 ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท)

1.สอบถามเรื่องยาคุมฉุกเฉินค่ะศุจิตรา18 Feb 2015
2.ประจำเดือนมาผิดปกติน้อง17 Feb 2015
3.หยุดกินยาคุมจะท้องมั้ยเอ๋17 Feb 2015
4.ผ่าตัดมดลูกหญิง17 Feb 2015
5.มีปีกมดลูกข้างเดียวตั้งครรภ์นิตยา16 Feb 2015
6.เป็นตกขาวสีเหลือง มีกลิ่นเหม็นni09 Feb 2015
7.ยากินยาคุมพรรณภา09 Feb 2015
8.ประจำเดือนไม่มาดวง09 Feb 2015
9.ทานยาคุมหมดแผงแล้วประจำเดือนไม่มาอมร06 Feb 2015
10.ถามเรื่องน้องสาวค่ะเจ้าแมว06 Feb 2015
   
อ่านทั้งหมด
 
 
การดูแลปัญหาที่พบบ่อยทางสูติศาสตร์
แนวทางเวชปฏิบัติ ของราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์
เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
การดูแลปัญหาที่พบบ่อยทางสูติศาสตร์
แนวทางเวชปฏิบัติ ของราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์
ราคา 600 บาท ราคา 400 บาท ราคา 200 บาท
ความก้าวหน้าทางเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
Normal and abnormal findings in fetal scan หนังสือ มะเร็งนรีเวชวิทยา Gynecologic Oncology
ความก้าวหน้าทางเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ Normal and abnormal findings in fetal scan หนังสือ มะเร็งนรีเวชวิทยา Gynecologic Oncology
ราคา 950 บาท ราคา 100 บาท ราคา 500 บาท

เพลงราชวิทยาลัยฯ

Download เพลง | Download เนื้อเพลง | ดูเนื้อเพลง

Events & Meeting
 
 
 
 
download เกณฑ์หลักสูตรฯ อนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555
 
ชุดเอกสารความรู้เกี่ยวกับสุขภาพสตรี
 
รายนามสถาบันที่ผ่านการรับรองมาตรฐานการให้บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์
 
เลือดออก: สัญญาณอันตรายระ...
ทางเลือกสายนางเอก
ธาลัสซีเมียกับการตั้งครรภ...
การคุมกำเนิด
Syphilis ซิฟิลิส
ความรู้เรื่องการทำหมันสตร...
ความรู้เรื่องการผ่าท้องทำ...
ความรู้เรื่องการตรวจวินิจ...
World Health Organization
 
 
2013 © Copyright. All Rights Reserved. The Royal Thai College of the Obstetricians and Gynaecologists. Website Designed & Developed by YWSGROUP
เธงเธฒเธฃเธชเธฒเธฃเธซเธกเธฒเธขเน€เธซเธ•เธธเธ—เธฒเธ‡เธเธฒเธฃเนเธžเธ—เธขเนŒ เธชเธกเธฒเธ„เธกเน€เธงเธŠเธจเธฒเธชเธ•เธฃเนŒเธกเธฒเธฃเธ”เธฒเนเธฅเธฐเธ—เธฒเธฃเธเนƒเธ™เธ„เธฃเธฃเธ เนŒ (เน„เธ—เธข) เนเธžเธ—เธขเธชเธ เธฒ เธŠเธกเธฃเธกเน€เธงเธŠเธจเธฒเธชเธ•เธฃเนŒเธเธฒเธฃเน€เธˆเธฃเธดเธเธžเธฑเธ™เธ˜เธธเนŒเนเธซเนˆเธ‡เธ›เธฃเธฐเน€เธ—เธจเน„เธ—เธข เธชเธกเธฒเธ„เธกเธกเธฐเน€เธฃเน‡เธ‡เธ™เธฃเธตเน€เธงเธŠเน„เธ—เธข