สมาชิก

Login เข้าสู่ระบบ
กรุณากรอกอีเมล์ หรือ เลขใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม
กรุณากรอกรหัสผ่าน

สมัครสมาชิกใหม่

เพื่อสิทธิ์ในการเข้าใช้งานที่มากกว่า

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน (แผน ก) ประจำปีการฝึกอบรม 2567 รอบที่ 1
ประชาสัมพันธ์การขอ QR Code เพื่อเก็บสะสมคะแนน เฉพาะด้านการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวชสำปรับการประชุมวิชาการที่ไม่ได้จัดโดยสถาบันฝึกอบรมฯ
Newsletter Vol.1 Invitation to AOFOG 2024 In Busan, Korea
Insights into our ways of working and realising female pelvic floor dysfunction
แจ้งกำหนดการขึ้นทะเบียนแพทย์ใช้ทุน/ปฏิบัติงานเพื่อวุฒิบัตรฯ (แผน ข)
ประชาสัมพันธ์การปรับราคาหนังสือแสดงความยินยอมรับการรักษาด้วยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ (Consent Form)
ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนแพทย์สมัครสมาชิกแพทยสมาคมฯ
หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้น นรีเวชทางเดินปัสสาวะผู้ป่วยนอก (Ambulatory Urogynecology)
FIGO endometrial cancer staging: 2023 update
ขอเชิญร่วมนำเสนอประกวดผลงานทางวิชาการ
ประกาศ ยกเลิกการสอบเพื่อหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญฯ อนุสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศัลยกรรมซ่อมเสริม
ประกาศจุดยืน เรื่อง การผ่าตัดคลอด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖)
FIGO Special Webinars
Special Issue The impact of Global Warming On Women's Health
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 38 และการประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2566
ประชาสัมพันธ์การขอ QR Code เพื่อเก็บคะแนน CME ด้านการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช